Ostatní (Různé)

Přečetli jsme a doporučujeme

Stopařem na této zemi                             P. Ladislav Heryán

(O Boží velkorysosti mezi námi)

Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD., je knězem a řeholníkem kongregace salesiánů. Pochází z Petřvaldu, od roku 2002 působí v Praze. Za minulého režimu vstoupil tajně do řehole a emigroval do Itálie. Věnuje se vyučování, práci s mládeží, je znám též jako „pastor undergroundu“.

Úvodník - listopad 2017

Milí Boží přátelé!

Světec měsíce

Blahoslavený Titus Zeman

Slovenský salesiánský kněz, mučedník komunismu

SMS služba - 731 731 800

Chceme se spolu s Vámi modlit

za Vaše úmysly...

Rosteme ve víře

CÍRKEVNÍ DĚJINY

V těchto článcích se budete moci trochu blíže seznámit s dějinami církve od jejího založení před více než 2000 lety až do nedávné minulosti. Tento cyklus bude mít osm pokračování, v nichž nahlédneme alespoň do těch nejdůležitějších událostí.

Misijní klubko

DĚKUJE!

Misie v Kokorách

Ve středu 18. října přede mší svatou se děti z farnosti Kokory poprvé zapojily do celosvětové akce „Milion dětí se modlí růženec“, kdy společně prosí za mír a pokoj na celém světě. I papež František naléhavě vybízí k modlitbě růžence na vytváření civilizace pokoje a míru. Modlitba je totiž činnost, která spojuje nejen člověka s Bohem, ale i lidi mezi sebou navzájem. Příští rok se určitě opět zapojí.

P. Václav Mrtvý, troubecký rodák

P. Václav Mrtvý patří mezi první české salesiány. Narodil se 1. října 1907 v Troubkách jako čtvrté dítě Josefa Mrtvého, domkaře v Troubkách a Anny Mrtvé, pocházející z Břestu u Kroměříže. V Přerově studoval gymnázium. Když roku 1925 skončil šestou třídu, dověděl se, že Dr. Štancl chystá výpravu hochů do Itálie, kde se mají připravit, aby se stali salesiány. Přihlásil se a odjel v září roku 1925 s výpravou, ve které bylo 16 hochů. Do Itálie je vezl polešovický kaplan P. Suchánek.

Stránka pro mládež

Výlet do neznáma

Soutěž Bible a my

Během září a října se na základních a středních školách konala školní kola 25. ročníku dějepisné soutěže Bible a my. Máme radost, že i mezi našimi žáky a studenty je o tuto vědomostní soutěž zájem. Do okresního kola, které se uskuteční v listopadu v Hranicích, postupují vždy dva nejúspěšnější řešitelé z každé kategorie na škole. Našim vítězům přejeme nejen úspěch v dalším soutěžení, ale hlavně, aby vše, co při studiu Bible pročtou a nastudují, mohli ve svém životě zúročit a využít k dobrému. K procvičení si opět můžete vyzkoušet, jak byste obstáli Vy, naši čtenáři.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)