Ostatní (Různé)

Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Děkuji všem dárcům za finanční podporu dokončení generální opravy kaple sv. Jiří. Při poslední listopadové sbírce se vybralo 23.943,- Kč. Celkem máme ve sbírkách a darech na tento účel vybráno už 161.397,- Kč. Všem dárcům: Pán Bůh zaplať.

 

Advent a Vánoce

Přečetli jsme a doporučujeme

Stopařem na této zemi                             P. Ladislav Heryán

(O Boží velkorysosti mezi námi)

Dr. Ing. Ladislav Heryán, ThD., je knězem a řeholníkem kongregace salesiánů. Pochází z Petřvaldu, od roku 2002 působí v Praze. Za minulého režimu vstoupil tajně do řehole a emigroval do Itálie. Věnuje se vyučování, práci s mládeží, je znám též jako „pastor undergroundu“.

Úvodník - listopad 2017

Milí Boží přátelé!

Světec měsíce

Blahoslavený Titus Zeman

Slovenský salesiánský kněz, mučedník komunismu

SMS služba - 731 731 800

Chceme se spolu s Vámi modlit

za Vaše úmysly...

Rosteme ve víře

CÍRKEVNÍ DĚJINY

V těchto článcích se budete moci trochu blíže seznámit s dějinami církve od jejího založení před více než 2000 lety až do nedávné minulosti. Tento cyklus bude mít osm pokračování, v nichž nahlédneme alespoň do těch nejdůležitějších událostí.

Misijní klubko

DĚKUJE!

Misie v Kokorách

Ve středu 18. října přede mší svatou se děti z farnosti Kokory poprvé zapojily do celosvětové akce „Milion dětí se modlí růženec“, kdy společně prosí za mír a pokoj na celém světě. I papež František naléhavě vybízí k modlitbě růžence na vytváření civilizace pokoje a míru. Modlitba je totiž činnost, která spojuje nejen člověka s Bohem, ale i lidi mezi sebou navzájem. Příští rok se určitě opět zapojí.

P. Václav Mrtvý, troubecký rodák

P. Václav Mrtvý patří mezi první české salesiány. Narodil se 1. října 1907 v Troubkách jako čtvrté dítě Josefa Mrtvého, domkaře v Troubkách a Anny Mrtvé, pocházející z Břestu u Kroměříže. V Přerově studoval gymnázium. Když roku 1925 skončil šestou třídu, dověděl se, že Dr. Štancl chystá výpravu hochů do Itálie, kde se mají připravit, aby se stali salesiány. Přihlásil se a odjel v září roku 1925 s výpravou, ve které bylo 16 hochů. Do Itálie je vezl polešovický kaplan P. Suchánek.

Stránka pro mládež

Výlet do neznáma

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)