Ostatní (Různé)

Úvodník - Květen 2011

K nejkrásnějším měsícům v roce patří květen. Je to měsíc Panny Marie, která je krásná právě proto, že velmi milovala a stále miluje každého z nás. Tuto její mateřskou lásku ke každému z nás velmi dobře poznal její nejmilejší syn, náš milovaný papež Jan Pavel II, jehož heslem bylo „Totus Tuus“, tedy: Celý Tvůj. Velmi dobře pochopil, že jedině s ní se dá dojít bezpečně ke Kristu - Spasiteli každého z nás.

Nezapomínejme v tomto čase ani na Jeho slavné Zmrtvýchvstání, které ještě stále plně zní v našich srdcích.

Světec měsíce - Svatý Stanislav, biskup a mučedník

Žil v 11. století. Narodil se 26. července roku 1030 ve Štěpánově u Krakova bohatým a zbožným rodičům až po 30 letech manželství. Studoval v Hnězdně a v Paříži. Během studií mu rodiče zemřeli. Stanislav prodal celé dědictví a získané peníze věnoval chudým. Krakovský biskup Zula ho ustanovil kanovníkem. Třebaže byl Stanislav mlád, vynikal svým kazatelským uměním, svou učeností, dobrotivostí a štědrostí ke všem trpícím a potřebným. Roku 1071 biskup Zula zemřel a Stanislav byl zvolen na jeho místo.

Křížová cesta podle vzoru Josefa Führicha

Z přerovské farní kroniky víme, že zdejší výměnkář Ignác Špit věnoval 500 zlatých rak. čísla, a za cenu 630 zl. zaopatřena jest Křížová cesta prostřednictvím Severinského spolku ve Vídni. K svěcení jí určen letos 1861 1. postní pátek a vykonáno jest od ctihodného otce řádu sv. Františka kapucína P. Josefa Dama.“ Jsou to kopie obrazů Křížové cesty od známého vídeňského akademického malíře Josefa Führicha, jimž je právě 150 let.

Kříž

Je večer, podle židovského kalendáře 14. nisanu roku 3790, podle Juliánského kalendáře je čtvrtek 6. dubna 30 po Kristu. Římané počítají rok 784 od založení Říma. Průsmykem přichází k Jeruzalému jedenáct mužů v bílém, zaprášené sandály a okraje šatu ztmavlé prachem z kamenitých cest. Jejich vůdce zastavil na konci průsmyku a pohlédl přes malé údolí na město, které leželo jako veliký bílý šperk uprostřed hradeb.

Rosteme ve víře - Liturgika

 Kristus - kněz

Podle židovského chápání byl Ježíš z Nazaretu považován za laika. V něm kněžství nachází nový význam a současně se ukazuje rozdíl mezi chápáním kněžství ve Starém a Novén zákoně (SZ a NZ). Kněžství v Izraeli je vázáno na chrám a kult v Jeruzalémě. NZ představuje nové pojetí jak kultu a s ním spojené oběti, tak i kněžství:

Úvodník - duben 2011

 

Milí čtenáři Slova pro každého,

před několika lety jsem byl na dovolené se svými přáteli. Během horkého dne jsme navštívili několik památek, hradů a muzeí, večer jsme zase grilovali, k tomu si dali studené pivo, byla i kytara a zpěv. Většinou každý z nás se těšil na večer, na chládek a odpočinek, ale teprve po návratu domů jsem zjistil, že to krásné se odehrálo také během dne. Mohl jsem poznat tolik úžasných příležitostí, zkušeností, dozvědět se něco nového a poznat zajímavé lidi.

Rozhovory

V dnešních Rozhovorech Vám chceme představit kazatelku Církve československé husitské v Přerově paní Petru Hruškovou.

 

Řekněte nám něco o sobě. Odkud přicházíte, co děláte?

Svatý Turibius z Mongroveja, biskup

 

Narodil se roku 1538 ve Španělsku. Vystudoval práva v Salamance. V roce 1580 odejel jako arcibiskup do Limy v Peru, kde se zastával domorodých indiánů, učil se jejich jazykům. Svolal celkem 12 synod a dbal na dobrou přípravu kněží. Hodně času trávil na vizitačních cestách po své diecézi, při poslední zemřel mezi domorodými křesťany. Za svatého byl prohlášen roku 1726.                          

 Jaroslav Branžovský

Slovo z Charity

Milí farníci, bratři a sestry,

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)