Ostatní (Různé)

Světec měsíce - Svatá Josefína Bakhita, řeholnice

Narodila se v muslimské rodině v Súdánu. Při práci na poli jako malá dívka byla unesena a prodána do otroctví. Byla několikrát prodávána na trzích s otroky a zažila mnoho tělesného i duševního utrpení. Když se dostala do rodiny italského konzula Kalista Legnaniho, začalo se s ní nakládat důstojně. Později se dostala s rodinou nového pána do Itálie a vykoupená z otroctví se stala pěstounkou v rodině jejich přátel. U sester kanosiánek v Benátkách se setkala s Bohem. Po katechumenátu přijala v lednu 1890 křest a nové jméno Josefína. Složila sliby v Kongregaci sv. Magdalény z Canossy.

Která víra je ta pravá?

Od doby, kdy člověk vynalezl písmo, máme doklady, že v něco věřil. Součástí každé víry bylo i přesvědčení, že právě ona víra je ta jediná a pravá.

Všechny dnes opuštěné věrouky byly jako nesprávné a škodlivé zavrženy. Z čeho tedy plyne přesvědčení dnešních stoupenců víry, že tato víra rovněž není nesprávná a škodlivá?

 

"Zakořeněni v Kristu, na něm stavějte a buďte pevni ve víře"

Tato slova apoštola svatého Pavla se stala mottem celosvětového setkání mládeže, které se uskuteční tento rok v srpnu ve španělském městě Madrid. A tak se můžeme zamyslet nad těmito slovy a popřemýšlet, co pro nás znamenají.

Můžem ti sloužit...

„...vzdáváme díky za to, že můžem stát před tebou a můžem ti sloužit...“ Cože? vytrhl se můj duch z obvyklé „mešní letargie“. Za co že to mám vzdávat dík? Že můžu stát před Hospodinem a můžu mu sloužit, zopakovala mi vnímající část mozku. Tak to mě teda nikdy nenapadlo!

Anežko naše, Anežko Česká

Anežko naše, Anežko Česká                    Dobrotitelko, beroucí pod svá křídla

Plameni štíhlý                                       všechno stvoření Boží

Ratolesti rodu královského                     i člověka i polní zvěř……..

Skláníš se, obvazy přikládáš                   Vyznavačko chudoby,

ztracené vedeš k domovu                                   k ní, jak k sestře přilnulas …..

Slovo Boží v liturgii - Křest dětí

Rok 2011 je v rámci jubilea 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje na naše území věnován křtu. Křest je u všech křesťanů nejdůležitější a základní událostí pro život z víry; opírá se o Kristův příkaz a jeho význam pramení: z odvolání na příkaz Páně a nepřímo to potvrzuje i všeobecná a nepopiratelná křestní praxe prvotní církve.

Křest - největší Boží dar v životě člověka

Porta Coeli

Na našich putováních po poutních místech uděláme tentokrát malou odbočku a navštívíme sice prastaré duchovní místo, i když ne poutní ve smyslu, jak mu obvykle rozumíme. Vypravíme se do brněnské diecéze na úpatí Českomoravské vysočiny k městu Tišnovu, které je již osm století duchovně spojeno s klášterem cisterciaček Porta Coeli a k němu přiléhající vesnicí Předklášteří. Tento klášter disponuje vzácnostmi architektonickými i duchovními.

Chvalte Boha

            Vánoční dobu jsme o svátku Křtu Páně v neděli 9. ledna v kostele sv. Michaela na Šířavě zakončili slavnostně. Postarali se o to zpěváci a hudebníci z Horní Moštěnice a Troubek, pan varhaník a vedoucí sboru pan Jiří Burian. S nimi hráli na dechové nástroje i tři přerovští muzikanti – ministranti. Nacvičili a přednesli vánoční mši od paní profesorky Ingrid Silné.

Anežko naše, Anežko Česká

  Anežko naše, Anežko Česká.      

     Anežko naše Anežko Česká

     ovečko Boží z rodu Přemyslova

     vždy věrná snoubenko věčného Slova

     rubíne zářící v královské koruně

     tajemstvím kříže ne v lesku na trůně

     jsi dobývala slávu svou...                             P. Josef Veselý, Boží přátelé (Trinitas 2009)

Slovo Boží v liturgii - Liturgie a kultura

Liturgie a kultura, touto formulací se nemyslí jenom přítomnost jednotlivých kulturálních jevů v liturgii, ale hlavně celkový dopad kultury na liturgii, liturgický život a liturgickou spiritualitu. Je to právě kultura, která ovlivňuje vývoj a změnu liturgie – často až k vytváření nových liturgických forem. Není náhodou, že slova kultura (cultura, ae, f. – vzdělávání, pěstění, rolnictví, zušlechťování, uctívání, náboženství) a kult (cultus, us, m.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)