Ostatní (Různé)

Úvodník - květen 2017

Milí čtenáři Slova,

Světec měsíce

Blahoslavená Emilie Fernández Rodríguez

 „Košíkářka“ a mučednice je první blahoslavenou Romkou. Novou přímluvkyni v nebi mají od soboty 25. března 2017 Romové. V jihošpanělském městě Almería totiž toho dne byla – společně se 114 dalšími mučedníky – za blahoslavenou prohlášena Emilie Fernández Rodríguez, čtyřiadvacetiletá oběť španělské občanské války (1936 – 1939). Je tak teprve druhou blahořečenou osobou romského původu a první blahořečenou romskou ženou.

Rosteme ve víře - Biblistika

NOVÝ ZÁKON

 

Pavlovy listy – 1. část

Život sv. Pavla

Emeritní papež Benedikt XVI. slaví své 90. narozeniny

Rok 1958 byl obrovským mezníkem na poli jeho života. Stává se tak nejmladším profesorem Teologie na světě ve věku 31 let, a to obhájením disertace „Teologie dějin v díle sv. Bonaventury.“ Stal se nyní profesorem na plný úvazek. Dogmatickou a fundamentální teologii přednášel na univerzitách ve Freisingu, Bonnu, Münsteru a Tübingenu. Zde v Tübingenu vznikla snad jeho nejznámější kniha Úvod do křesťanství, která je souborem přednášek (1968). V Řezně se pak stává vedoucím katedry dogmatické teologie a dějin dogmatu. Zastával zde také místo prorektora univerzity.

Tým děkanátních pracovníků

Dobrovolník v pastorační péči ve zdravotnictví

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Okénko z Centra pro rodinu Ráj se sídlem v Pavlovicích u Přerova

 

Děti potřebují přijetí a svědectví ze života

Současný svět ukazuje, že už nestačí děti ve školách jen učit. Děti potřebují příklady ze života, zažívat pocit bezpečí, jistoty. Snad i právě proto vznikl před dvaceti lety cyklus preventivních besed Etické otázky každého dne, se kterým přicházím do základních škol v okolí Přerova.  

Slovo z Charity

Milí farníci,

Milosrdní jsou blahoslavení . . .

„Milosrdenství je opravdová forma poznání. Víme, že k poznání se dochází prostřednictvím různých forem. Poznává se skrze smysly, poznává se intuitivně, prostřednictvím rozumu a dalších forem. Je však také možné dojít k poznání skrze prožitek milosrdenství, protože milosrdenství otevírá bránu mysli, aby bylo možno lépe chápat tajemství Boha i naší osobní existence.

Fatimské jubileum v Křenovicích u Kojetína

Na letošní rok připadá 100. výročí, kdy se dne 13. 5. 1917 zjevila v portugalské Fatimě třem malým dětem Panna Maria a sdělila jim tři tajemství. Naléhavě děti žádala, aby činily pokání a oběti za spásu hříšníků. Opakovaně zdůrazňovala modlitbu svatého růžence, který je klíčem k osobnímu pokoji i světovému míru. Zjevení se opakovalo ještě pětkrát, a to vždy 13. dne v měsíci až do října.

Stránky

Prihlásit se k odběru Ostatní (Různé)