Život (Co děláme)

Obrázek uživatele Pavel Hofírek

Ekumena v Přerově

Co je to ekumenické hnutí? Je to úsilí o lepší porozumění a spolupráci mezi křesťanskými církvemi a mezi křesťany jednotlivých církví. Nejčastěji se jedná o společné modlitby a setkávání. A jak je to v Přerově?

Pravidelný program v Přerově

Pravdielná setkávání, modlitby, katecheze a akce ve farnostech Přerov a Předmostí.

Skupiny a aktivity ve farnosti Přerov a Předmostí

Stručný seznam skupin, společenství a aktivit v našich farnostech Přerov a Předmostí.

Ministranti v Přerově

Jedním z úkolů při bohoslužbách je také služba ministrantů.

Představujeme křesťanská společenství....

Ze života velkého pěveckého sboru

Se začátkem školního roku začíná zpěvákům opět období pravidelných zkoušek. Pro někoho možná překvapivě se už brzy začne nacvičovat vánoční repertoár. Do Vánoc je sice ještě několik větších církevních svátků, ale na Vánoce je vždy dobré zazpívat něco nového a obvykle dá nácvik neznámého repertoáru pořádně zabrat - musí se začít s velkým předstihem.

Každoroční akce v Přerově

Přehled pravidelných každoročních akcí v Přerově.

Představujeme křesťanská společenství

Česká křesťanská akademie (ČKA) je nezávislé sdružení občanů, které je otevřeno nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem hledajícím a těm, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Toto sdružení bylo založeno po listopadu 1989 a pod dnešním názvem Česká křesťanská akademie existuje od roku od roku 1993. Sdružení navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků z doby před listopadem 1989. Prezidentem ČKA je Prof. PhDr. Dr. Tomáš Halík.

Pouť na Svatý Kopeček

V úterý 31. května 2011 jsme se vypravili po 14 letech opět na Svatý Kopeček. Byla to šestnáctá pouť přerovských seniorů. Tento den, na svátek Navštívení Panny Marie, byl poutním dnem stejnojmenné svatokopecké baziliky.

Patnáct se nás sešlo již ve vlaku a autobusu. Ale někteří přijeli autem nebo o autobus později, takže v 9 hodin nás na mši svatou přišlo 27. Slavení mše svaté však bylo prosté, bez varhan a ministrantů. Otec Klement přišel k oltáři s hůlkou, ale mši svatou sloužil radostně, jasným, silným hlasem.

Víkend matek

O víkendu 6. až 8. května se v Újezdě u Uničova uskutečnil již jubilejní 10. ročník tradičního duchovně sportovně relaxačního víkendu pro maminky, na kterém se sešlo 25 maminek z přerovské farnosti. Společné setkání jsme zahájili v pátek v podvečer mší svatou, již sloužil otec Zdeněk Klimeš. Po večeři následovalo seznamování se staronových a nových maminek a povídání o novinkách v našich rodinách a životech. To se pro obsáhlost protáhlo až do noci. Sobotní ráno jsme slavili mši svatou s otcem Jaroslavem Knichalem, který nás celým víkendem věrně provázel.

Dopletná 2011

Již počtvrté se sešlo v Přerově v sobotu 7. května v 9:30 hodin přes 80 žen z celé Moravy, které pletou obvazy pro malomocné. Setkání zahájil p. Ing. Výleta přivítáním všech hostů. Pro informaci všem pletařkám i přispívajícím na přízi uvedl: „V roce 2010 bylo posláno na 18 adres v leprosáriích v Africe, Indii a Nepálu celkem 69 balíků s hotovými obvazy. Do balíku se vejde 320 kusů obvazů, celkem za rok 22 080 ks. Spotřebováno bylo 812 kilo bavlněné příze. Za přízi bylo zaplaceno 66 739 Kč. Poštovné činilo 100 805 Kč.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)