Život (Co děláme)

Pouť na Svatý Kopeček

V úterý 31. května 2011 jsme se vypravili po 14 letech opět na Svatý Kopeček. Byla to šestnáctá pouť přerovských seniorů. Tento den, na svátek Navštívení Panny Marie, byl poutním dnem stejnojmenné svatokopecké baziliky.

Patnáct se nás sešlo již ve vlaku a autobusu. Ale někteří přijeli autem nebo o autobus později, takže v 9 hodin nás na mši svatou přišlo 27. Slavení mše svaté však bylo prosté, bez varhan a ministrantů. Otec Klement přišel k oltáři s hůlkou, ale mši svatou sloužil radostně, jasným, silným hlasem.

Víkend matek

O víkendu 6. až 8. května se v Újezdě u Uničova uskutečnil již jubilejní 10. ročník tradičního duchovně sportovně relaxačního víkendu pro maminky, na kterém se sešlo 25 maminek z přerovské farnosti. Společné setkání jsme zahájili v pátek v podvečer mší svatou, již sloužil otec Zdeněk Klimeš. Po večeři následovalo seznamování se staronových a nových maminek a povídání o novinkách v našich rodinách a životech. To se pro obsáhlost protáhlo až do noci. Sobotní ráno jsme slavili mši svatou s otcem Jaroslavem Knichalem, který nás celým víkendem věrně provázel.

Dopletná 2011

Již počtvrté se sešlo v Přerově v sobotu 7. května v 9:30 hodin přes 80 žen z celé Moravy, které pletou obvazy pro malomocné. Setkání zahájil p. Ing. Výleta přivítáním všech hostů. Pro informaci všem pletařkám i přispívajícím na přízi uvedl: „V roce 2010 bylo posláno na 18 adres v leprosáriích v Africe, Indii a Nepálu celkem 69 balíků s hotovými obvazy. Do balíku se vejde 320 kusů obvazů, celkem za rok 22 080 ks. Spotřebováno bylo 812 kilo bavlněné příze. Za přízi bylo zaplaceno 66 739 Kč. Poštovné činilo 100 805 Kč.

Pěší pouť na Svatý Hostýn

 

Pozdrav z konviktu

Milí farníci, zdravím vás ze semináře. V uplynulých týdnech jsme prožili několik zajímavých událostí. Velkou radost jsme zažívali spolu s kluky z královéhradecké diecéze, kteří se po více než roce čekání konečně dočkali nového diecézního biskupa. Mons. Jan Vokál přijal biskupské svěcení v Římě a hradečtí kluci byli přitom. V květnu bylo slavnostní uvedení do úřadu, které bohužel připadlo na datum, kdy se v semináři pořádal ministrantský den, a tak jsme nemohli jet do Hradce.

Blahořečení Jana Pavla II.

V sobotu 30. 5. se v Olomouci sešla malá pětičlenná skupinka z Přerova, která se připojila k dalším poutníkům na zájezd do Říma. Po desáté hodině přijel autobus, který měl ještě další zastávky v Prostějově, Brně a Mikulově a poté byl autobus zcela zaplněn poutníky z různých míst naší republiky, a také jsme měli dva poutníky z Polska. Průvodce nám dělal pan Adam z Prostějova se svojí paní. Cestou nás upozorňoval na zajímavé pamětihodnosti v naší zemi.

Ministrantský výlet do stověžaté matičky Prahy

Konal se ve dnech 8. – 10. dubna 2011. Našim hostitelem stal přerovský rodák P. Petr Petřivalský OFMCap. Jak se ministrantům pobyt líbil, posuďte sami.                                                        (Redakčně neupraveno a neopraveno) 

Biřmovanci v Pačlavicích

Ve dnech 2. – 4. dubna se uskutečnila soukromá akce v Pačlavicích. Účastníky mohli být pouze ti, kteří se připravují na biřmování. Já jsem měl tu čest se účastnit. (VA) Dorazili jsme do rozlehlé fary, kde se pořádají i letní tábory. Společnost nám tu dělali kromě kněze i 3 slečny, které nám připravovaly tu zábavnější část našeho programu. Nejdříve jsme si rozdělili pokoje. (anonym1) Fara byla prostorná a ve vyhřívaných místnostech i útulná. V pokojích byly postele, což mě překvapilo. (ZF) Na faře byla zima a ty postele taky za moc nestály.

NOC KOSTELŮ 27.05.11

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti, citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, a zprostředkovat pozitivní zkušenost s církví.

Noc kostelů 2011 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Pokoj a dobro.

Tímto pozdravem se po vzoru sv. Františka pozdravují jeho následovníci, mezi které patří také bratři a sestry z františkánského řádu sekulárního, tedy „světského“, scházející se v prostředí naší farnosti v současné době v počtu patnácti členů.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)