Život (Co děláme)

Z centra Ráj

Léto s CPR Ráj proběhlo hlavně ve znamení příměstských táborů, takzvaných „Prázdninových povyražení“. Těchto tradičních prázdninových týdnů se zúčastnilo celkem 191 dětí v sedmi turnusech. Čtyři proběhly v areálu Ráje v Pavlovicích a po jednom na faře v Domaželicích, na faře v Dřevohosticích a na výletišti v Hradčanech. Kromě příměstských proběhly také klasické tábory – zážitkový tábor pro mládež MISE a stanový tábor pro děti v Pístovicích.  

Pouť přerovského děkanátu do Francie

V sobotu ráno jsme se vydali z Lurd na 860 km dlouhou pouť do La Saletty poblíž Grenoblu, v podhůří francouzských Alp. Navečer se náš autobus vyšplhal po serpentinách až k bazilice do výšky 1800 m n. m. Byl předvečer letnic a my jsme po ubytování slavili v kapli uvnitř komplexu budov kolem baziliky (klášter a ubytovny poutníků) mši svatou z vigilie slavnosti seslání Ducha sv.

Pouť přerovského děkanátu do Francie

V Nevers jsme se zastavili v klášteře, do něhož ve svých 22 letech vstoupila Bernadetta Soubirousová, jíž se v jejich rodných Lurdech jako 14 leté dívce 18 krát zjevila Panna Maria. Bernadetta byla drobného vzrůstu (v dospělosti měřila jen 137 cm) a od dětství trpěla astmatem. V neverském klášteře zemřela ve svých 35 letech na TBC kostí. Její tělo bylo bez jakéhokoliv ošetření pohřbeno v jednoduché dřevěné rakvi do země pod dlažbou kaple sv. Josefa v klášterní zahradě. Protože se na její přímluvu stalo několik lékařsky zdokumentovaných uzdravení, byla v r. 1925 prohlášena za blahoslavenou.

Stránka pro mládež

Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 14.-19.8.2012

Není lehké shrnout do pár vět celé setkání. Ač se mnohým může zdát, že bylo krátké, i za šest dnů se dá prožít ohromné množství nádherných a silných zážitků.

Pouť seniorů na Velehrad

Po čtrnácti letech jsme se 2. června 2012 vydali na již 17. pouť seniorů opět do poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad. Tentokrát v sobotu, protože jen v tento den je mše svatá i v 9 hodin, takže se na ni dá z Přerova vhodně dopravit. Vyjelo nás 17 vlakem v 7:24 hod. a po půl hodinovém čekání ve Starém Městě u Uherského Hradiště jsme se autobusem přepravili na velehradské náměstí krátce před devátou hodinou.

Noc kostelů

1. června proběhl v Přerově již druhý ročník celostátní akce Noc kostelů, při které se otevírají široké veřejnosti nejen dveře, ale za pomoci různých doprovodných programů se snažíme také prezentovat farní společenství a odbourávat různé bariéry a předsudky. K této akci se celonárodně přidávají také ostatní křesťanské církve. V Přerově byly stejně jako vloni otevřeny kaple svatého Jiří, kostel svatého Michala na Šířavě a farní kostel svatého Vavřince. Navíc byl letos otevřen také farní kostel svaté Maří Magdalény v Předmostí.

Služby ve farnosti

Farnost může dobře fungovat jen tehdy, když se najdou lidé ochotní dobrovolně věnovat svůj čas a aktivně se do života farnosti zapojí.

Stránka pro mládež

Byli jsme na Studentském Velehradě 2012

zápisky z jedenáctého ročníku největší akce Vysokoškolského katolického hnutí u nás

                       

 

Zážitkový víkend k nezaplacení

Konečně pátek. Stojím nad otevřenou taškou a snažím se tam naházet potřebné věci. Ještě triko na volejbal. Raději bych měla zůstat doma a uklidit. Jó, do kaple potřebuju teplou mikinu. Kdo se bude učit s kluky? To bude v pondělí zas vypadat. „Nejezdi nikam,“ slyším odněkud za mnou. Na chviličku zaváhám. Ještě krátké gatě. Bude vedro. Hotovo. Zabaleno. Konečně dávám pusu mým „chlapům“ a vydávám se na cestu. Přibírám do auta další čtyři matky. Máme smíšené pocity. Chce se nám? Nechce se nám?

1. 6. 12 NOC KOSTELŮ

Již podruhé tato akce proběhne také v Přerově. Jedná se nejen o celonárodní akci, ale též mezinárodní, protože probíhá také na Slovensku, v Rakousku, Německu a Nizozemí.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)