Život (Co děláme)

Pěší pouť na Svatý Hostýn

 

Pozdrav z konviktu

Milí farníci, zdravím vás ze semináře. V uplynulých týdnech jsme prožili několik zajímavých událostí. Velkou radost jsme zažívali spolu s kluky z královéhradecké diecéze, kteří se po více než roce čekání konečně dočkali nového diecézního biskupa. Mons. Jan Vokál přijal biskupské svěcení v Římě a hradečtí kluci byli přitom. V květnu bylo slavnostní uvedení do úřadu, které bohužel připadlo na datum, kdy se v semináři pořádal ministrantský den, a tak jsme nemohli jet do Hradce.

Blahořečení Jana Pavla II.

V sobotu 30. 5. se v Olomouci sešla malá pětičlenná skupinka z Přerova, která se připojila k dalším poutníkům na zájezd do Říma. Po desáté hodině přijel autobus, který měl ještě další zastávky v Prostějově, Brně a Mikulově a poté byl autobus zcela zaplněn poutníky z různých míst naší republiky, a také jsme měli dva poutníky z Polska. Průvodce nám dělal pan Adam z Prostějova se svojí paní. Cestou nás upozorňoval na zajímavé pamětihodnosti v naší zemi.

Ministrantský výlet do stověžaté matičky Prahy

Konal se ve dnech 8. – 10. dubna 2011. Našim hostitelem stal přerovský rodák P. Petr Petřivalský OFMCap. Jak se ministrantům pobyt líbil, posuďte sami.                                                        (Redakčně neupraveno a neopraveno) 

Biřmovanci v Pačlavicích

Ve dnech 2. – 4. dubna se uskutečnila soukromá akce v Pačlavicích. Účastníky mohli být pouze ti, kteří se připravují na biřmování. Já jsem měl tu čest se účastnit. (VA) Dorazili jsme do rozlehlé fary, kde se pořádají i letní tábory. Společnost nám tu dělali kromě kněze i 3 slečny, které nám připravovaly tu zábavnější část našeho programu. Nejdříve jsme si rozdělili pokoje. (anonym1) Fara byla prostorná a ve vyhřívaných místnostech i útulná. V pokojích byly postele, což mě překvapilo. (ZF) Na faře byla zima a ty postele taky za moc nestály.

NOC KOSTELŮ 27.05.11

Je to noc plná lehkosti a nenucenosti, citlivosti a hloubky.
Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru – a každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží. Smyslem je oslovit, nabízet, a zprostředkovat pozitivní zkušenost s církví.

Noc kostelů 2011 je:

- pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů,

Místní bratrské společenství sekulárního františkánského řádu

Pokoj a dobro.

Tímto pozdravem se po vzoru sv. Františka pozdravují jeho následovníci, mezi které patří také bratři a sestry z františkánského řádu sekulárního, tedy „světského“, scházející se v prostředí naší farnosti v současné době v počtu patnácti členů.

Vzácné dědictví

Poslední únorový čtvrtek jsme se po večerní mši svaté sešli na bochořské faře, abychom si tak trochu zavzpomínali. Večery byly ještě poměrně dlouhé i studené, tak k posezení byla dobrá příležitost. O čem jsme besedovali?

Arcidiecézní setkání mládeže

U příležitosti světového dne mládeže, který je ustanoven Janem Pavlem II. již od roku 1985 na Květnou neděli, se mladí olomoucké arcidiecéze setkají se svými biskupy, aby se tak připojili ke světové církvi. Mottem XXVI. světového dne mládeže, ke kterému nám Benedikt XVI. napsal poselství, je „V Kristu zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (srov. Kol 2,7).

 

Hromniční pouť matek

Hromniční pouť matek.      

Opět jsme se letos v únoru zúčastnily hromniční pouti matek ve Šternberku. Z Přerova jsme jely dvěma auty.

Stránky

Prihlásit se k odběru Život (Co děláme)