Pro všechny

Svatá zpověď na začátek školního roku

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje

Předmostí, fara

Žehnání školních tašek v 10:30 a v 8:45

Přerov a Předmostí

Nanebevzetí Panny Marie

Mše svaté v Přerově: 8:00 a 18:30

Svatá zpověď před hody 16:00 - 18:00

Přerov, sv. Vavřinec

Příběh Máří Magdalény, zpěvy a tance

Předmostí, kostel

Svatovavřinecké hody v Přerově

Přerov

Posezení na farní zahradě v Předmostí

Předmostí, fara

Hodová mše svatá v Předmostí

Předmostí, kostel

Hodová mše svatá v Podolí

Podolí

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny