Pro všechny

Roráty

Přerov, sv. Vavřinec

Roráty

Předmostí, kostel

Koncert ke 100. výročí vzniku československého státu

Přerov, sv. Vavřinec

Farní oběd

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Podolí

Podolí

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Slavnost Všech svatých

Mše svaté:

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí 18:00

Vzpomínka na srpen 1968

Když mi bylo 10 roků, bydlela jsem s rodiči v „domkách“. Byly to čtyři řady přízemních domů a každý měl svou zahrádku. Celý tento komplex domů byl ohrazen zídkou a mezi tím byly dvory. Brány ústily na cestu ke kasárnám. Cesta, která vedla od železničního podjezdu, se v místě vchodu do kasáren s branou do prvního dvora rozdělovala a vedla do Troubek, a  ta druhá do Bochoře. Mezi těmito cestami byly naše „domky“. Bylo brzy ráno 21. srpna, když se nám začalo všechno v domě otřásat, ale nebyl to známý zvuk nadzvukových letadel, ale strašný rachot na kamenité cestě.

Světec měsíce

Blahoslavený Frederik Albert

Italský kněz

Život v Duchu Svatém

Tento seminář slouží k prohloubení duchovního života skrze četbu Písma svatého a osobní modlitbu.

Katecheze a jednotlivá setkání na sebe navazují a budou pro dospělé vždy v neděli v 17 hod., pro mládež v pátek po večerní mši svaté, vždy na centru Sonus v Přerově. Délka jednotlivých setkání je cca 1,5 hodiny.

Podle počtu přihlášených a po domluvě je možné seminář sloučit v jeden termín.

 

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro všechny