Pro dospělé

Pastorační rada farnosti Předmostí

Předmostí, fara

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Zkouška scholy dospělých

Centrum Sonus

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé