Pro dospělé

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Ekumenická bohoslužba

Husitská modlitebna

Ekumenická bohoslužba

Evangelický kostel

Dnes není večerní modlitba růžence

Setkání společenství křesťanských žen

Centrum Sonus

Ekumenická bohoslužba

Armáda spásy

Dnes není večerní mše svatá v Předmostí

Modlitby Fatimského apoštolátu

Přerov, sv. Vavřinec

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Pastorační rada farnosti Přerov

Fara v Přerově

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé