Pro dospělé

Večer chval

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Újezdec

Společenství františkánů

Přerov, fara

Zapisování úmyslů na mše svaté v Přerově

Přerov, fara

Mše svatá s žehnáním kláštera - arcibiskup Jan Graubner

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá s udělováním popelce

Přerov, sv. Vavřinec 8:0 a 18:30

Předmostí, kostel 18:00

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé