Pro dospělé

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Odjezd na farní pouť do Polska

Polsko

Adorace

Předmostí

Mše svatá v kapli v Čekyni

Čekyně

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Hodová mše svatá ke sv. Jiří na Horním náměstí

Přerov, kaple sv. Jiří

Modlitby za charitu

Přerov, fara

Velikonoční pondělí

Mše svaté:

Přerov, Šířava 7:30

Předmostí 8:45

Přerov, sv. Vavřinec 9:00

Přerov, sv. Vavřinec 18:30

Obřady Bílé soboty

Předmostí 20:00

Přerov, sv. Vavřinec 21:00

Velkopáteční obřady

Předmostí 18:00

Přerov, sv. Vavřinec 18:30

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé