Pro dospělé

Zprávy z nemocnice

Milí Boží přátelé, zdravím vás po prázdninách a dovolených. V měsíci červenci a srpnu se mše svaté v nemocnici v Přerově nekonaly. Nyní začátkem měsíce září bude sloužena mše svatá ke cti Panny Marie, ve čtvrtek 5. září ve 14:30 na LDN II. 4. patro. Zároveň vás chci pozvat na křesťanskou akademii dne 17. září v 17:00 na povídání o cestách po Mexiku a poutním mariánském místě v Guadalupe.

nemocniční kaplanka sestra Marie

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Lektorský kurz

Přerov Sonus

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Setkání SFŘ

Přerov - fara

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání křesťanských žen

Přerov Sonus

Adorační den v kostele sv. Michaela

Přerov, Šířava 8:30 - 12:00

Hodová mše svatá v kostele sv. Michaela

Přerov, Šířava

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé