Pro dospělé

Noc kostelů

Přerov a Předmostí

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

Dluhonice

Příprava dospělých na biřmování

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Svatodušní vigilie: Mše svatá + Vigilie

Přerov, sv. Vavřinec

Mariánské večeřadlo

Předmostí

Velký úklid kostela sv. Vavřince

Přerov, sv. Vavřinec

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé