Pro dospělé

24. farní ples v Přerově

Městský dům

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v Přerově v 8:00 a 18:30

10. farní ples v Kokorách

Kokory, sokolovna

Pastorační kurz

Centrum Sonus

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Setkání františkánského společenství

Fara v Přerově

Úklid kostela - skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Ekumenická bohoslužba

Husitská modlitebna

Dnes není večerní mše svatá ani zpovídání

Ekumenická bohoslužba

Evangelický kostel

Dnes není večerní modlitba růžence

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé