Pro dospělé

Setkání zástupců farních rad děkanátu

Centrum Sonus

Biskupské svěcení

Olomouc, katedrála

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Setkání členů Živého růžence Předmostí

Předmostí, fara

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Ranní mše svatá první soboty

Přerov, sv. Vavřinec

Setkání lektorů Přerova a Předmostí

Centrum Sonus

Katecheze pro dospělé

Centrum Sonus

Setkání katechetů děkanátu Přerov

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé