Pro dospělé

Úklid kostela, skupina "C"

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Adorace a svátostné požehnání

Předmostí, kostel

Hodová mše svatá v Předmostí

Předmostí, kostel

Adorační den v kostele sv. Vavřince

Přerov, sv. Vavřinec

Tichá eucharistická adorace 14:00 - 18:30

Úklid kostela, skupina "B"

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby Fatimského apoštolátu

Fara v Přerově

Úklid kostela, skupina "A"

Přerov, sv. Vavřinec

Redakční rada časopisu

Fara v Přerově

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro dospělé