Pro mládež

Stránka pro mládež

Pozdrav z teologického konviktu

Milý čtenáři,

Celostátní setkání mládeže Olomouc 2017

Ve dnech 15. - 20. 8. 2017 se v Olomouci konalo Celostátní setkání mládeže, kde se sešlo přibližně 6 500 mladých křesťanů ze všech koutů České republiky. Díky bohatému programu se mohli účastníci nejen seznámit s novými lidmi, ale také si prohlédnout kláštery, poslechnout zajímavé přednášky, pomodlit se ve společenství mladých lidí nebo ve skupinkách diskutovat o víře.

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

Pozdrav ze semináře

Milí čtenáři, v červnu náš rok formace skončil a nyní prožíváme prázdniny. Jeden můj spolubratr z ročníku si na konci dělal legraci z toho, že neodjíždí na prázdniny, ale na „plniny“. V prázdninovém čase totiž také máme několik povinností. Ještě v červnu jsem znovu navštívil seminář a byl zde týden k dispozici na praxi, během které jsem pomáhal s drobnými rekonstrukcemi semináře. Na tento čas rád vzpomínám, protože jsme udělali mnoho dobré práce a při ní jsme si užili mnoho legrace.

Stránka pro mládež

Jednačtyřicet nových rytířů Jedi na Edenu

Světové setkání mládeže očima účastníků

Asi dva měsíce před začátkem setkání jsem byl osloven z Arcibiskupským diecézním centrem pro mládež Olomouc, jestli bych mohl být vedoucí autobusu OL-14, že budu mít na starost dopravu děcek na předpro-gram, z předprogramu do Krakova a pak i z Krakova zpátky domů. Nikdy jsem nic takového ještě nedělal, ale říkal jsem si, že by to mohla být dobrá příležitost, poznat se lépe s děckama z našeho děkanátu.

Stránka pro mládež

Ministrantský den v AKS 

V sobotu 18. května 2016 se v Arcibiskupském kněžském semináři konal ministrantský den pro ministranty z celé arcidiecéze.

Na ministrantský den jsme vyrazili v počtu celkem 12 ministrantů z Přerova i Předmostí, a to od 9 do 15 let a 3 ministranti nad 15. Sraz byl okolo 7. hodiny na nádraží v Přerově, odkud jsme vyrazili vlakem do Olomouce. Po drobných peripetiích jsme nakonec dorazili na olomoucké nádraží a vydali jsme se pěšky do semináře.

Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře 

 

Boží dar

Ve svém minulém článku jsem měl příležitost Vám předat několik myšlenek na téma Boží milosrdenství. Tím jsem samozřejmě Boží milosrdenství nevyčerpal. To ani nejde. Věřím, že každý, kdo chce žít s Bohem v užším přátelství, si má být vědom toho, že jej Bůh obdarovává. Chtěl bych Vám předat myšlenku, která mě v nedávné době velmi zaujala a potěšila.

Začátek vyučování náboženství v Přerově

Přerov

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež