Pro mládež

Stránka pro mládež

Arcidiecézní setkání ve Zlíně 

Příprava mládeže na biřmování

Centrum Sonus

Schůzka animátorů mládeže děkanátu

Centrum Sonus

Nácvik prvního přijímání a svatá zpověď

Přerov, sv. Vavřinec

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Koncert skupiny Goodwork

Horní Moštěnice

Schůzka ministrantů

Centrum Sonus

Děkanátní modlitby mládeže

Kokory

Stránka pro mládež

Jarní ministrantský víkend

Drazí čtenáři,

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro mládež