Pro děti

Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!

Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo I

Centrum Sonus

Dětský karneval

Centrum Sonus

Setkání ministrantů

Přerov, fara

Dětská mše svatá

Přerov, sv. Vavřinec

Spolčo I

Centrum Sonus

Okénko pro děti

Milí chlapci a děvčata!  

Misijní klubko

Misijní klubko a zázraky

MISIJNÍ KLUBKO

Když jsme se v září roku 2017 poprvé sešli na přerovském Misijním klubku, netušili jsme, co nás čeká. Věděli jsme jen, že chceme pomáhat dětem, které nemají to štěstí a nežijí v blahobytu, který máme my. Pán Bůh nenechal náš dobrý úmysl bez požehnání a dějí se zázraky.

Okénko pro děti

OKÉNKO PRO DĚTI

Milí chlapci a děvčata!

Stránky

Prihlásit se k odběru Pro děti