Přerov, Předmostí

Úvod: Základní informace

Kontaktní údaje, aktuální program apod.

Putování po pramenech

V pátek 18. května se uskutečnil dlouho plánovaný výlet dětí z náboženství do lázeňského městečka Luhačovice.

Hodové posezení na faře v Předmostí

Předmostí, fara

Mariánské večeřadlo

Předmostí, kostel

Mše svaté ze slavnosti sv. Petra a Pavla

Předmostí, kostel

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Tichá eucharistická adorace

Předmostí, kostel

Náboženství pro dospělé

Předmostí, fara

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Mše svaté: 

Přerov 8:00 a 18:30

Předmostí v předvečer 18:00

Slavnost Těla a Krve Páně

Mše svatá v Přerově: 8:00 a 18:30

Stránky

Prihlásit se k odběru Přerov, Předmostí