Mimořádný misijní říjen 2019

Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 vydaly Papežská misijní díla brožurku drobných Misijních úvah. (více na webových stránkách PMD)

Jak naznačuje motto misijního roku i mimořádného misijního měsíce „Pokřtění a poslání“, každý člověk, který se křtem stal členem velké rodiny Božích dětí má zároveň i poslání dělit se s bohatstvím poznání a zakoušení Boha, který je láska. Není to jen výsadou a povinností těch, kterých nazýváme „misionáři“, ale mise, což znamená poslání, je povinností a výsadou každého pokřtěného. Každý z nás potkává ve svém životě lidi, kteří Boha neznají, ale kteří po skutečné lásce, kterou je Bůh, velmi touží. Je na nás, abychom jim ho svým životem přiblížili.

 

V naší farnosti si toto misijní poslání církve, a tedy každého pokřtěného připomeneme následovnými aktivitami:

Děti z Misijního klubka se sejdou v sobotu 5. října na centru Sonus, aby se společně pomodlily za děti v jiných krajinách i za misionáře, kteří se o ně starají. Jako na každém setkání se pustí do tvoření, tentokráte nazdobí papírové dárkové tašky. Srdečně mezi nás zveme i další děti, které by společně s námi chtěly pomáhat dětem, které se nemají tak dobře jako my. Více o našem setkání viz https://klubkoprerov.webnode.cz/.

Na misijní neděli, tj. 20. října, při mši svaté v 10:30 ponesou děti z Misijního klubka v obětním průvodu dary. Ty nám připomenou děti z jednotlivých světadílů, za které se chceme přimlouvat. Po mši svaté se uskuteční – dalo by se říci – již tradiční Misijní koláč, na kterém vám děti nabídnou vlastnoručně upečené koláče, dorty, perníčky i čokoládová lízátka. Těšit se můžete i na drobné výrobky pro radost, dekorace a ručně zdobené látkové tašky. Přijďte podpořit snahu našich malých misionářů a přispět na chod misií v těch nejchudších částech světa.

 

V 8:30, v tutéž neděli, jste zvaní zapojit se v kostele sv. Vavřince do modlitby misijního růžence za potřeby našich bratří a sester na všech kontinentech. Taky v přímluvné modlitbě během mše svaté v 9:00 budeme do Božího srdce vkládat jejich touhy a záležitosti.

 

18.10. po večerní mši svaté o 19:30 si v Misijním mostu modlitby připomeneme, že Bůh má své děti po celé zemi a že jako členy této Jeho velké rodiny neseme za sebe vzájemně odpovědnost. Všichni jste srdečně zváni stavět tento most modlitby.

Pronásledování křesťanů

Církev dneška oplývá mučedníky – dnes je jich víc než v počátcích církve – mučedníci jsou všude. Církev je zavlažována jejich krví, která je „semenem nových křesťanů“ (Tertulián, Apologetico, 50,13), a zajišťuje růst a plodnost Božího lidu. Mučedníci nejsou „svatouškové“, nýbrž muži a ženy z masa a kostí, kteří »si roucho vyprali do běla v Beránkově krvi« (Zj 7,14), jak praví Apokalypsa. Oni jsou pravými vítězi.

Prosme Pána také my, ať se pohledem na včerejší i dnešní mučedníky naučíme žít plným životem a přijímáme mučednictví každodenní věrnosti evangeliu a připodobnění Kristu. To je úryvek z dnešní katecheze papeže Františka. Už delší dobu je zájem o situaci křesťanů ve světě v Přerově minimální. Proto budou opět zavedeny pravidelné modlitby za pronásledované křesťany každou druhou středu v měsíci v 18 hodin před večerní mší svatou v kostele sv. Vavřince v Přerově.

František Kopečný

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: