PŘESTAVENÍ - JÁHEN VÁCLAV ŠKVAŘIL

Drazí farníci, věřím, že si i po čtyřleté přestávce stále pamatujete, jak vypadá jáhen a jaká je jeho služba v církvi. Pokud ne, pak vězte, že jsem ten „nový kněz“, který nosí štólu úplně nakřivo, na „ornátu“ má rukávy a zatím nemůže sloužit mši svatou. Dovolte mi, abych se vám představil. Jmenuji se Václav Škvařil a pocházím z Vyškova. Jsem tedy Hanák, stejně jako vy. Jsem nejstarší ze tří sourozenců, mladší bratr bydlí s manželkou v Olomouci a nejmladší sestra žije ve Vyškově a pracuje v Brně. Narodil jsem se v ČSFR v červenci 1991 ve Vyškově. Město Vyškov má ve srovnání s Přerovem asi polovinu obyvatel a stejně jako Přerov je rozděleno na dvě farnosti – Nanebevzetí Panny Marie v centru a Nejsvětější Trojice v části Vyškov-Dědice, které jsou známé výcvikovým střediskem NATO a také údajným rodným domem Klementa Gottwalda. Pokřtěný jsem byl v kostele Panny Marie a údajně již ve věku 2,5 roku jsem tam začal ministrovat spolu s tátou a s dědou, který je trvalým jáhnem. Pak jsme se přestěhovali do Dědic. Chodil jsem tam do mateřské školy, ale občas jsem z ní utíkal, abych mohl ministrovat na pohřbech. Na základní školu jsem chodil hned naproti kasárnám. Potom jsem 4 roky studoval na Gymnáziu ve Vyškově a přestěhovali jsme se zpátky do katastru farnosti Panny Marie.  Myšlenky na kněžství jsem měl už od malička, ale, především na gymnáziu ve třídě plné chytrých děvčat, jsem si dlouho ujasňoval, jakou cestou se mám v životě vydat. Obzvlášť v tanečních se touha po kněžství poněkud zamlžila, protože se mi tam zalíbilo a přes pokračovací kurzy jsem se dostal do tanečního družstva, kde jsem vydržel až do maturity. Maturoval jsem z češtiny, angličtiny, fyziky a chemie. Mezitím mi v rozlišování životního povolání hodně pomohl kurz pro vedoucí ministrantů MiniFor, kde jsem poznal skutečné bohoslovce, kteří se tou cestou už vydali. Mezi nimi byl také bohoslovec Zdeněk Mlčoch.  Hned v září po maturitě jsem pak nastoupil do Teologického konviktu. V květnu 2012 organizoval náš ročník týdenní „Misie“ na školách v Přerově a doprovodný program na Sonusu. Potom jsem coby bohoslovec začal pětileté magisterské studium teologie na Palackého univerzitě v Olomouci, s výjimkou čtvrtého ročníku, který jsem strávil na Papežské lateránské univerzitě ve Vatikánu. Po návratu jsem napsal magisterskou práci z oboru dogmatiky u profesora Ctirada Václava Pospíšila. Ze semináře se dobře znám s P. Janem Berkou, který studoval o rok nade mnou a na některé předměty jsme chodili společně.  Po státnicích jsem prožil dva roky jako pastorační asistent: první rok ve farnosti Bánov (děkanát Uherský Brod) a druhý rok ve farnosti Vracov a Vlkoš (děkanát Kyjov). Už 8 let učím na MiniForu liturgiku, a současně působím v Arcidiecézní ministrantské radě, která má prsty ve všem, co souvisí s ministranty na diecézní úrovni – od modrých letáčků v sakristiích až po 3 poslední arcidiecézní pouti ministrantů – na Velehradě, v Kroměříži a v Uherském Brodě.  V Přerově mě jako jáhna čekají hlavně křty a pohřby, přípravy na křest, výuka náboženství a rozmanité činnosti ve farní kanceláři. V současné době máme v rodině 3 jáhny: dědu, mě a mého bratrance, který je letos jako jáhen na AG v Kroměříži. Dá-li Pán, budou příští rok ve Vyškově (a v rodině) dvě primice: moje u Panny Marie a bratrancova v Dědicích. To je v kostce asi vše. Těším se na osobní setkání s každým z vás a rád zodpovím i případné dotazy.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: