Pozvánka na hody v Tovačově

Vážení farníci přerovského děkanátu,

touto cestou chci pozvat vás všechny i každého jednotlivě na hodovou mši svatou ze slavnosti sv. Václava: bude sloužena v tovačovském farním kostele dne 28. 9. v 8:30. Poté jste zváni k modlitbě za kněze a kčetbě tzv. svatovásclavského seznamu kněží, pronásledovaných nacistickým a komunistickým režimem (tento seznam je každoročně aktualizován, takže při jeho četbě v letošním roce zazní cca. 425 jmen našich statečných pastýřů, kteří pro službu Kristu a jeho církvi trpěli a mnozí v tomto zápase obětřovali svůj život).

Kulturní program při této slanosti zajišťuje především město Tovačov(mimo jiné je po mši svaté připraven průvod krojovaných od kostela přes náměstí k místnímu zámký). Další součástí kulturního programu je akce zvaná Den tovačovských věží: díky ní máte možnost zdarma vystoupat na místní věže a porozhlédnout se po blízkém okolí (k dispozici je věž zámecká, věž farního kostela sv. Václava i věž hřbitovního kostela sv. Jiří). Akce trvá od 14:00 do 17:00 hodin. Věřím, že si z letošní svatováclavské nabídky vyberete a těším  se na vaši účast.

P. František Urban, farář farnosti Tovačov.

 

 

 

 

Datum události: 
Sobota, 28. Září 2019 - 08:30
Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: