Pozdrav ze semináře

Milý čtenáři,

můj první rok v semináři utekl jak voda, a proto bych se s Tebou rád podělil o zážitky z tohoto roku. Naposledy jsem Ti psal o semináři v listopadu minulého roku, kdy nám vrcholil zimní semestr. Když jsme se vrátili do semináře po Vánocích začalo nám zkouškové, tedy na jedné straně čas odpočinku od chození do školy, ale na straně druhé tu byly zkoušky, které bylo nutné zdolat. Díky Bohu byl tento čas požehnaný a všechny zkoušky se podařilo zvládnout. Během zkouškového jsme prožili adorační den v semináři a také mši svatou s otcem arcibiskupem Janem či biskupem Josefem Hrdličkou. Také během zkouškového jsem zažil stěhování, neboť jsem byl vybrán, abych se stal prefektem ritu a tak bylo třeba se přestěhovat na pokoj k druhému prefektovi ritu. Je to taková funkce v semináři, která má na starosti rozdělování služeb, průběh liturgie a také pontifikální mše svaté v katedrále. Po ukončení zkouškového nám začal letní semestr, který byl opět nabitý až k prasknutí přednáškami na fakultě a dalším programem, takže jsme se rozhodně nenudili. Zajímavým bodem letního semestru byl víkend s otcem arcibiskupem, který se konal letos v Lidečku. Je to víkend, který otec arcibiskup tráví s námi bohoslovci, součástí je společná modlitba, mše svatá, adorace, výlet do přírody a nějaká další zábava. Letos jsme šli na prohlídku Muzea betlémů do Horní Lidče a poté na bowling, kde jsem hrál s otcem arcibiskupem v jedné dráze. Musím říct, že to byl zajímavý zážitek. Velikonoce jsem trávil letos v Přerově, takže jsme se mohli potkat. Po Velikonocích byla ještě asi 3 týdny škola, během této doby proběhala asi největší akce v semináři a tou byl Ministrantský den pro olomouckou arcidiecézi. Celkově se ho zúčastnilo asi 1000 lidí a mezi nimi byli i zástupci naší přerovské farnosti. Nejen ministranti, ale také 4 naše sestřičky, což mi udělalo velkou radost. No a poté jsme na první květnovou neděli putovali jako bohoslovci na Svatý Hostýn, kde náš trochu překvapil sníh, který jsme tam opravdu v květnu nečekali. Následoval zápočtový týden a vstup do zkouškového období letního semestru, které jsem také díky Bohu zvládnul. Zkoušky byly rozmanité např. dějiny filosofie, dějiny středověku, fundamentální teologie, teorie poznání, biblická archeologie, řečtina, latina a pár dalších. Kdo měl po zkouškách mohl se zapojit do práce nebo studovat či číst knihy, které během semestru musel odložit kvůli škole. Ze semináře jsme odjeli na prázdniny domů 14. června a zpět se vracíme 7. září. Během prázdnin má každý bohoslovec povinnou praxi a také jsou jáhenské a kněžské svěcení. Letos tak budu týden na Velehradě pomáhat při zasedání ČBK a pouti, hned poté 14 dní v Blatnici a týden bych měl také pomáhat v Přerově na faře. Těším se až se potkáme a popovídáme si osobně. Děkuji Ti za každou modlitbu a oběť za bohoslovce, kněze a také nová povolání ke kněžství, řeholnímu životu a také manželství, protože bez otevřených rodin nemohou být povolání k zasvěcenému životu. I já se za Tebe pravidelně modlím! Požehaný čas prázdnin a nezapomeň si taky někdy odpočinout.

Vašek

Druhy obsahu: