Pouť ke sv. Anně na Libavé

Každoročně konaná pouť ke kostelu sv. Anny v prostoru vojenského újezdu Libavá letos připadá na sobotu a neděli 27. a 28. 7. 2019. V minulosti byly tyto dvě tzv. režimové komunikace „Libavá – Mrsklesy“ a „Zelený kříž – Velká Střelná“ během poutě pro návštěvníky zpřístupněny, ale poslední dva roky vojenský újezd povolení neposkytl. Na základě setkání senátorky Jitky Seitlové s přednostou vojenského újezdu Libavá bylo zjištěno, že důvody pro nevydání povolení byly bezpečnostní. Na základě prosby skupiny občanů jejího volebního obvodu senátorka uspořádala setkání s přednostou vojenského újezdu Libavá a pořadatelem poutě, farářem římskokatolické farnosti Moravský Beroun, kde došlo k předběžné, zatím slovní dohodě o možnosti zpřístupnění režimové komunikace během svatoanenské pouti při dodržení pravidel vojenského újezdu.

 

Z důvodu plánované rekonstrukce komunikace „Velká Střelná – Zelená kříž“ v době konání pouti bohužel není jisté zpřístupnění této cesty, nicméně silnice „Libavá – Mrsklesy“ otevřena být může. Povolení bude platit pouze pro průjezd komunikace a to výhradně pro osobní automobily a autobusy. Cyklisté ani motocyklisté průjezd z bezpečnostních důvodů povolen mít nebudou. Komunikace bude přístupná v době od 8:00 do 16:00 v sobotu 27. 7. 2019 a od 7:00 do 18:00 během neděle 28. 7. 2019.

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: