ROŠŤÁK - Leden 2019

 

Milí farníci,

vstupujeme do nového roku 2019. Začíná nové období, nový čas, nový úsek života, jehož obsah neznáme. Očekávání něčeho nového, neznámého vyvolává v člověku určité obavy, strach, otázky... Je to přirozené, lidské, normální. Jenže v srdcích těch, kteří o sobě tvrdí, že jsou věřící, by měly převládat jiné pocity.

Čím déle o tom přemýšlím, tím více jsem přesvědčený, že na prvním místě by nás na začátku roku měl naplňovat pocit vděčnosti. Vždyť nový čas je především obdarováním, novou šancí, novou příležitostí. Bůh nám dává čas, abychom ho vzali do svých rukou, naplnili modlitbou a láskou a vrátili mu jej zpátky. Je úžasné, jak s námi Bůh počítá, a můžeme si být jistí, že nás v tom nenechá samotné. Je s námi! A proto hned za vděčností se dostavuje pocit důvěry. Ať tento rok přinese cokoliv – není snad všechno v rukou Božích? Jako křesťané jsme bez důvěry ztraceni! Rychle se ocitneme ve

světě beznaděje. V listu svatého

Pavla Galaťanům čteme: „Poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: Abba, Otče.“ (Gal 4, 6) Svatý Pavel nazývá Boha Otcem, přesněji Tatínkem. Hebrejské slovo „Abba“ obsahuje ten překrásný jemný odstín důvěry, kterou má dítě k svému otci. Pokud budeme po celý rok, v každé chvíli - té radostné i té smutné - pamatovat, že všechno je v rukou dobrého Boha Otce, bude to rok radosti, pokoje a štěstí. Toto je pravda, kterou si máme v tomto roce plně uvědomit. JSME BOŽÍ DĚTI! Ó, jak nekonečný zdroj pokoje!

 

Teprve s takovouto výbavou, s vděčností a důvěrou, můžeme udělat krok přes práh nového roku v pravém křesťanském duchu. Budeme prostě opravdovými lidmi naděje, jak nám to klade na srdce Benedikt XVI. ve své encyklice Spe salvi. Zdůrazňuje: „Křesťané se odlišují tím, že mají budoucnost: ne, že by do nejmenších podrobností věděli, co je čeká, ale obecně o životě vědí to, že neústí do prázdnoty.“ Platí to i o novém roce 2019. Neznáme podrobnosti, ale víme, že se v něm naplní vůle Boží. Právě proto Vám do nového roku přeji srdce plná vděčnosti a důvěry. Srdce lidí naděje. Toto ať nás, křesťany, odlišuje od lidí tohoto světa.

 

 

otec Josef

 

Zaměření: 
Druhy obsahu: