Vánoční misijní jarmark

Nemůžeme Vám dostatečně poděkovat za Vaši nesmírnou štědrost na poslední Misijní neděli. Pán Bůh zaplať!

Dovolte mi se s Vámi alespoň trochu podělit o tu dětskou radost a nadšení, když malý misionář vidí, že se Vám jeho výrobky líbí a štědře jej odměníte. Děti se na tyto jarmarky velmi těší, už i kvůli prakticky neomezenému utrácení “svých” korunek za výtvorky jejich kamarádů. Snažíme se v nich otevřít srdce pro druhé, cizí, neznámé lidi z dálky, o kterých mají jen mlhavé představy, ale vědí, že jim jejich píle může pomoci.

Zlomek výrobků tvoříme na setkáních Misijního klubka, ostatní maličkosti děti malují, lepí, šijí, slepují o svých volných večerech. Nezřídka se práce protáhnou až do pozdních nočních hodin, jejich úsilí je však odměněno Vašim zájmem a vřelostí. Velmi rádi bychom mezi sebe přivítali další maminky, respektive rodiče či prarodiče, se svými šikulkami, aby rozšířili naše Klubko o další členy, ať se můžeme lépe připravit na misijní měsíc v roce 2019. Kéž Bůh požehná naší snaze a svojí mocí rozmnoží dary a schopnosti našich malých misionářů.

Srdečně Vás zveme na letošní vánoční Misijní jarmark, který se uskuteční po nedělní mši svaté pro děti 16. prosince v kostele sv. Vavřince. O činnosti Papežského misijního díla dětí i o činnosti našeho Misijního klubka se více dočtete na našich stránkách https://klubkoprerov.webnode.cz/.

Za Misijní klubko

Lenka Světlíková

Druhy obsahu: