Představení misijních sester služebnic ducha svatého

Naše 1. krůčky v novém domově….

Svatý trojjediný Bůh nás povolal, abychom byly služebnicemi Jeho lásky. Jsme pozvané každodenně odpovídat na Jeho pozvání. Čím víc roste naše víra, tím víc může Bůh přes nás vzbuzovat víru v jiných. Jsme poslané, abychom lásku Otce rozlitou skrze Ducha Svatého v našich srdcích odevzdávaly lidem podle vzoru Ježíše Krista, „aby lidé Boha znali, milovali a oslavovali“ a „aby Srdce Ježíšovo žilo v srdcích všech lidí“.

 

Misie – zvěstování radostné zvěsti všem lidem je hnacím motorem všech našich činností.

Naše kongregace Misijních sester Služebnic Ducha Svatého (toho času je nás cca 3100 sester 51 národností v 50-ti státech světa) má jako svoje hlavní poslání ohlašovat radostnou zvěst všude, kde ještě nebyla zvěstována či byla ohlašována nedostatečně, a podporovat zároveň i ty, kteří ji již přijali, aby hlouběji pronikli do Nekonečné Boží Lásky, která je jim nabízena… a zároveň také jakýmkoli vhodným způsobem podporovat místní komunity, ať se jedná o podporu místního školství, zdravotnictví, lidská práva žen, lidí na okraji, menšin či domorodých komunit, ochranu životního prostředí či jakékoli oblasti, která pomůže lidem, aby „ měli život, a měli ho v plnosti“.

Zde v České republice naše mezinárodní komunita složená z 5 sester: sr. Magdaleny z Polska, sr. Lenky Františky Čech, a sester Kataríny, Rastislavy a Jozefíny ze Slovenska zatím ještě působí ve farnosti Kelč. Už se ale velice těšíme na naše nové působiště v Přerově, kde cítíme, že nás Duch Svatý povolal svým jemných vedením plným krásných a nečekaných překvapení a skrze mnohé nezasloužené Milosti. Vždyť už více jak rok každý den ve speciální modlitbě zasvěcení se Jemu prosíme o Jeho dobré vedení pro naše kroky k nové misii…. Naše oficiální působení v Přerově začne od března 2019. Už teď ale některé z nás díky podpoře zdejšího pana děkana Josefa začaly pracovat ve svých nových apoštolátech zde v Přerově, a také pomalu poznávat místní farnost i okolí…. Je to pro nás čas objevování, radosti a Božího požehnání. Už se velmi těšíme na brzkou společnou budoucnost s přerovskou farností…

Druhy obsahu: