Přečetli jsme a doporučujeme

Děcka, valíme do nebe!

Robert Maria Mayer

 

Slova, která jsou názvem knihy, kterou vám chci představit, slýchali mnozí z úst minoritského kněze P. Roberta Maria Mayera, přezdívaného „Robinek“. V únoru roku 2016 po úrazu P. Robert náhle zemřel. Ti, kterým se za svůj krátký život (41 let) vepsal do srdce, se rozhodli, že na jeho památku vydají knihu, ve které zachytí jeho život. Vznikla tak kniha obsahující bohatou fotografickou dokumentaci z rodinného alba, z řádu minoritů i z jeho cest. V úvodní části knihy, nazvané Paraguayský deník, nás zápisky P. Roberta seznámí z jeho cesty do Paraguaye do misijní stanice Centrum Božího milosrdenství. Ve druhé části knihy, nazvané „Ze stařenčiny kroniky“, se seznámíme s prostředím i rodinou, kde P. Robert vyrůstal, s jeho běžnými i významnými chvílemi i s životním zlomem s jeho hledáním, nalezením víry. Většinu našeho života tvoří okamžiky a chvíle obyčejné, běžné, starosti i radosti. Tak je zapsala stařenka Marie Mayerová, místním nářečím, osobně, tak, jak oči vidí a srdce prožívá. Třetí část knihy tvoří vzpomínky na P. Roberta od jeho blízkých. Farníků a přátel. Svědectví o jeho nasazení pro Boha, pro všechny, s nimiž se setkal.

P. Robert, „Robinek“, říká o sobě, že do svých 21 let chodil do kostela „pravidelně.“ Jednou v roce na Vánoce… V roce 1995 ve svých 21 letech po přípravě u P. Františka Sadílka v Hovoranech přistupuje poprvé ke svátosti smíření a svatému přijímání. Za rok se připravuje k biřmování. V dubnu 1997 vstupuje do Brna do kláštera k minoritům. Je to výmluvné svědectví o tom, že nikdy není pozdě. Po mnohaletém studiu, kdy nejprve složil maturitu (byl při vstupu do řádu vyučen stolařem), složil slavné sliby a byl v roce 2008 vysvěcen na kněze. Působil v Brně a v Modřicích. Na stránkách knihy můžeme pozorovat jeho naplněný život, i když trval jen krátkou dobu. Můžu ji doporučit pro všechny, kteří hledají Boží vůli ve svém životě, své životní povolání.

Knihu vydalo nakladatelství Flétna v roce 2016. Cena 225,- Kč.

Přeji hezké čtení.

Jaroslav Branžovský

Druhy obsahu: