Stránka pro mládež

Pozdrav ze semináře

Milý čtenáři,

opět po dvou měsících Tě chci pozdravit z olomouckého semináře. Zimní semestr se nám dostává do své druhé poloviny, v parku padá listí, ochlazuje se a den je čím dál tím kratší. To všechno jsou jistě neklamné známky blížícího se konce roku, nejdříve toho liturgického a pak za měsíc i toho světského, ale to má ještě čas, neboť je třeba se věnovat důležitějším věcem jako je například: studium na fakultě, služby v semináři, duchovní život, seminárnímu společenství a mnoho jiného. V prvním ročníku na fakultě studujeme předměty jako je filosofie, církevní dějiny, úvod do teologie, úvod do Písma a také 3 cizí jazyky – řečtinu, latinu a italštinu. Musím přiznat, že to není žádná sranda a je třeba se opravdu poctivě připravovat zvláště do jazyků a také bych měl hodně číst různou literaturu. A když se do toho přidá ještě nějaká ta povinnost v semináři, rekolekce, služba nebo modlitba, tak opravdu moc času člověku nezbývá. Ale o to více se učíme vážit si času a dobře jej využívat. Má to také minimálně jednu výhodu a to, že mám každý den krásně připravený program. Také mi byl přidělen mentor, což je zkušený kněz, který mne bude doprovázet během mé formace a ke kterému budu následujících 5 let jezdit a trávit tam během roku několik víkendu, poslední týden před Vánoci a vykonávat tam svou povinnou praxi ze semináře i z fakulty. Byl mi vybrán P. Zdeněk Stodůlka, který působí na Slovácku v Blatnici pod sv. Antonínkem, takže mne čekají jistě krásné roky (teda než ho někam přeloží…). Pevně doufám, že se Ti daří, alespoň přiměřeně věku a pokud ne, tak nezoufej, protože jak říká jeden olomoucký farář: „Je třeba, aby to nejdříve pořádně vyhnilo, až pak to může růst!“  Závěrem bych Ti chtěl poděkovat za modlitby a oběti, které přinášíš před Boží tvář za rodiny, kněze a řeholníky. Pán Ti žehnej!

                                                                                                                                                Vašek