Přečetli jsme a doporučujeme

Bůh za tebe bojuje do poslední chvíle             Marian Kuffa

„Milujte lidi takové, jací jsou; čím méně si to zaslouží, tím víc je milujte. Nemilujte je podle velikosti jejich zásluh, ale podle velikosti jejich potřeb!“ (úvodní stránka)

Kniha, kterou vám chci představit, je knižním rozhovorem P. Mariána Kuffy s Martinem Ližičiarem. P. Mariána jsem poprvé viděl a slyšel na TV Noe ze záznamu festivalu Slezská lilie asi v roce 2015. Zaujal mne svým přednesem, podáním různých skutečností z běžného i duchovního života. Později vyšla kniha „Kazatelna život“, kterou jsem vám již představil, kde nás seznamuje se svými zkušenostmi s životem s lidmi na okraji společnosti, kterým pomáhá najít cestu k dobrému životu i k Bohu a nabízí některé, možná neobvyklé pohledy i na duchovní život.

V knize, kterou vám představuji dnes, můžeme sledovat poutavý příběh jeho života, od dětství, dospívání, studia na vysoké škole v Nitře, zkušenostmi z práce, studiem v semináři i začátky jeho působení na faře v Žakovcích. Často v jeho vyprávění najdeme okamžiky, kdy Bůh jedná i prostřednictvím okolností a situací, kdy bychom to neočekávali. Na P. Mariánovi mne oslovuje jeho nasazení pro druhé, i když si často „užije ostudy“, pomluv a obvinění, „že to dělá pro peníze“, atd. To si ale užili všichni svatí (vzpomněl jsem si např. na sv. Jana Bosco, sv. Jana Maria Vianeye, a další) i ti, kteří svatořečení nejsou a byli svému okolí výčitkou jejich nečinnosti a lhostejnosti. Hovoří o Božím milosrdenství, o důležitosti neodkládat pokání, obrácení. „Kdo se opovážlivě spoléhá na Boží milosrdenství, tomu pak může chybět čas, příležitost, nebo síla. Tak to říkával i Don Bosco.“ Na závěr knihy pod názvem „Teologie žakovského faráře“ jsou stručně i s obrázky (pro lepší názornost) shrnuty některé zkušenosti a zásady p. Mariána (Maroše).

Knihu vydalo nakladatelství Benemedia, které vzniklo v roce 2013 na Slovensku. V edici Inspirující, ve které vyšla i tato kniha, přináší knižní rozhovory s těmi, kteří se nechávají inspirovat Duchem a také díky tomu jsou inspirující i pro nás ostatní a mohou nás svými zkušenostmi, myšlenkami povzbudit a duchovně obohatit. Život i myšlenky, názory, zásady P. Mariána jsou skutečně inspirující. Přeji hezké čtení.                                                                       Jaroslav Branžovský

Druhy obsahu: