Slovo z Charity

Drazí farníci, srdečně Vás zdravím.

Před časem Vás otec Pavel informoval o změnách ve vedení Oblastní charity Přerov /OCHP/. V těchto dnech tato skutečnost nastává. Od 1. 10. 2018 odcházím do Hospice na Svatém Kopečku. Mým pokračovatelem je Mgr. Alena Pizúrová, což mi činí radost a útěchu, že naše charita bude v těch správných rukou a podepřena Boží pomocí.

Je čas ohlédnout se zpět. Charita ušla od svého založení před 26 léty kus dobrodružné a milostiplné cesty. Měla jsem tu čest ji provázet dobrých 17 let.

Přišla jsem mezi Vás a pracovníky OCHP celkem jako neznámá osoba. Vzpomínám si, že mým průvodcem byla paní Marie Jančevová, která mě s mnohými z Vás seznámila i s průkopnickou činností na LDN. Ať odpočívá v pokoji.

V charitě mě čekaly fajn kolegyně, za což jsem vděčná mému předchůdci Mgr. Janu Tomigovi. Mým úkolem bylo v charitě zachovat dobrého ducha, aby se lidé skrz nás setkávali s Boží pomocí a láskou. Dosud panují v charitě dobré vztahy a lidé jsou s péčí spokojeni a to je znamení, že na to nejsme sami.

Mnohé charitní činnosti nejsou lidem na očích. Často naše pečovatelky a sestřičky pečují o lidi v domácnostech až do posledních dnů jejich života. Pracovníci za ta léta odvedli skvělou práci, svědčí o tom rostoucí zájem o naše služby a spokojenost lidí.

Jiné kolegyně se věnují komunitám, kde se snaží vytvořit mládeži podnětné prostředí. Za ta léta se k nám vrací děti těchto dětí, a jsou mnohem otevřenější k začlenění se do většinové společnosti.

Velké poděkování patří děvčatům z Občanské poradny. V posledních letech radí i v oblasti oddlužení. Právě jejich vysoká odbornost přinesla poradně uznání a lidem, často i seniorům, vrácení důstojnosti a řešení bezvýchodných situací.

Mým dalším úkolem bylo zajištění financování služeb a to z různých zdrojů. Snažení to bylo úporné, ale v poslední době nastal velký posun k lepšímu. Problémy však zůstávají a to v podobě nedostatku zájemců o práci, což je fenomén současnosti i v jiných oborech.

Pracovat v církevní organizaci – charitě, byla pro mě krásná zkušenost, často jsem cítila, jak mě podepírá a pomáhá náš Pán. Za všechny milosti nepřestávám děkovat. Velkou oporou byla moudrost a rozvaha otce Pavla Hofírka, který byl v Přerově stejně dlouho jako já v charitě.

Dalším úžasným rozměrem služby jste byli Vy, drazí farníci. Váš zájem, dary, úsměvy, spokojenost, modlitby, účast na akcích a modlitební alarm. To, že jste tolik let byli s námi, je neocenitelná podpora, za kterou Vám moc děkuji.

Prosím o Vaše provázení i na mém novém působišti v hospici, kde služba bude nejspíš těžká, ale smysluplná. Dále prosím o Vaše modlitby za novou ředitelku Alenu, potřebné a naše milé pracovníky.

Budete mi všichni chybět. Ať Vám Pán žehná. Zdraví                                                                                  Marta Šťastná 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: