Zprávy z nemocnice

Vážení farníci,

děkuji Vám všem, kteří jste za uplynulé období dovolených a prázdnin navštívili některé nemocné v naší přerovské nemocnici a poskytli jim jakoukoli drobnou službu, či zájem o ně, a hlavně kousek Vašeho drahocenného času.

Jsem Vám za to opravdu moc vděčná. Jistě se za nemocné také modlíte, ať už v kostele, nebo také doma. A věřím, že se modlíte i s nimi. Tak v tom, prosím, vytrvejte!

Chtěla bych Vás opět pozvat, abyste dále pomáhali nemocné doprovázet. A to nejen návštěvami, ale také svojí účastí na bohoslužbách a pobožnostech, které se budou v nemocnici během roku konat. Vždy předem připravím a vyvěsím plakátek a budu o tom informovat v našem časopise: „Slovo pro každého“.

Již teď Vás srdečně zvu na mši svatou v měsíci září, kterou bude sloužit za nemocné náš nový otec děkan P. Josef Rosenberg, ke cti sv. Václava. Zároveň Vás chci znovu poprosit, abyste mi sami osobně nebo telefonicky sdělovali potřeby navštívit Vaše nemocné, kteří se ocitli v nemocnici, ale také nemocné, které opatrujete doma a kteří už sami do kostela nedojdou a Vy je tam nemůžete dopravit. Popřípadě můžete nemocné nahlásit přímo na faře kněžím, kteří je velmi rádi navštíví, udělí jim svátosti a podle potřeby je budou pravidelně jednou za měsíc navštěvovat.

Děkuji Vám za pochopení a těším se na spolupráci. Vaše nemocniční kaplanka,                sestra Marie Goretti Dřímalová

Druhy obsahu: