Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5  

 

Na CESTU POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ se v neděli 19. srpna vydalo více než 70 rodin. Trasa odstartovala na farní zahradě u Vinetua a návštěvníky čekalo mnoho dobro-družství – plavba na lodi s piráty, střelba ze vzduchovky, houpání ve větvích stáletých stromů s Tarzanem apod..

Na úterý 21. srpna se letos těšila spousta ma-minek i jejich ratolestí - toto datum totiž patřilo  tradiční prázdninové akci „Den pro maminky“. Jak by ne - děti, od nej-menších po ty školou po-vinné, si v krásném areá-lu hradčanského výletiště užívaly kamarádů, prolé-začek, kol, koloběžek i her a tvořivého programu pod vedením zkušených vedoucích a hlídačů. A maminky? Ty si mohly v klidu posedět u občerstvení a ponořit se do zajímavé přednášky paní psycholožky Marcely Kořenkové. Připomněly jsme si, jak je důležité naplňovat u našich dětí potřebu PATŘIT, NÁLE-ŽET, že sebevědomí našich dětí utvářejí především rodiče a nejbližší tím, jak se k nim chovají nebo že povzbuzování je mnohem efektivnější než kritika. Po dobrém obědě se většina z nás vrhla ještě na tvořivé aktivity - vyzkoušet jsme si mohly koláže z písku a tvorbu květin z foamiranu. Obě aktivity byly pro nás nové a nevšední a velmi nás nadchly. Akce se zúčastnilo 15 maminek, 40 dětí a 13 pečovatelů. Věřím, že všichni odcházeli zrelaxovaní a povzbuzení ... a o to tady šlo J. Děkujeme Rájskému týmu za každoroční zprostředkování tohoto příjemného dne! Petra Zlámalová, maminka 4 dětí  

PS: ještě krásný citát R. Dreikurze, který mě na přednášce oslovil:

Nedělejte PRO děti, dělejte S dětmi“. 

 

 

Od září začínáme nový klub pro děti od 1. do 5.třídy – KLUB ZAHRADA, který je otevřený každý všední den od 11:20 do 16 hodin. Budeme si venku hrát, zkoumat, pozorovat, učit se vše o přírodě, pracovat, tvořit, chodit na výpravy do okolí. Za nepříznivého počasí většinu z toho budeme dělat v klubovně ve dvoře centra.

 

MODLITBY MATEK – budou opět v pondělí od 8:30 do 9 hodin

 

MONTESSORI DÍLNIČKY pro rodiče s dětmi od  10 měsíců do 3 let – nový kurz, který poběží od 10.září do prosince 2018 - v pondělí od 9:30 do10:30 h. Přihlášení a je rezervace nutná – přes www.raj-pavlovice.cz nebo u lektorky Mgr. Markéty Zlámalové na emailu: marketa.zlamalova@raj-pavlovice.cz

 

22. září 2018 od 14 hodin organizujeme DRAKIÁDU CPR RÁJ v Hradčanech.

 

Ještě máme volná místa na KURZU EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ -  Máte možnost vyzkoušet si, jakým způsobem zvládat klasické a stále znovu se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváme. Pod vedením lektorky Bc. Marcely Anežky Kořenkové spolu s ostatními rodiči poznáte pomocí praktických ukázek z běžného rodinného života, na co je třeba klást při výchově dítěte důraz. Získáte tipy a návody, jak nově nabyté vědomosti procvičovat v domácím prostředí. Načerpáte novou sílu a chuť k plnění jedné z nejnáročnějších životních rolí a profesí – rodičovství. Můžete se poradit o tom, co Vás konkrétně zajímá. Kurz bude probíhat v úterý od 16:30 do 19 hodin, začne 25. 9. a skončí 13. 11. 2018. Hlídání dětí zajištěno. Hlásit se můžete nejlépe do poloviny září.

 

Centrum pro rodinu Ráj z.s., Pavlovice u Př. 5, telefon: 731 604 120     www.raj-pavlovice.cz

                                                                          Požehnané podzimní dny Vám přejí                     Petr a Hana Školoudovi   

Druhy obsahu: