Slovo z Charity

Milí farníci,

koncem června se vedoucí pracovníci Oblastní charity Přerov vydali na společnou pouť do Provodova. Doprovázel nás otec Pavel, se kterým jsme společně slavili na tomto krásném poutním místě mši svatou. Společně jsme se prošli po okolí s krásným výhledem a ochutnali místní léčivou vodu. Den jsme ukončili v blízkých Vizovicích.

Společný čas nám posloužil na posílení vzájemných vztahů, a také k rozloučení se s otcem Pavlem, který s naší charitou úzce spolupracoval. Děkujeme, otče, za Vaši stálou podporu, pomoc a povzbuzení a radu. Na novém působišti Vám vyprošujeme mnoho Božího požehnání a radosti.      pracovníci Oblastní charity Přerov

 

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: