Misijní klubko v Africe

V sobotu 9. června se uskutečnilo setkání dětí z misijního klubka. Nejprve jsme si připomněli, jak by se správný misionář měl chovat, a poté se pustili do tvoření z keramické hlíny. Abychom si o chudých dětech jen nevyprávěli, postavili jsme loď, kterou jsme se přeplavili do Afriky.

Jako děti žijící v Africe jsme si museli najít zdroj pitné vody, kterou jsme celé dopoledne zaháněli žízeň. Také jsme ji použili k přípravě nekvašených chlebů k obědu. Abychom je nejedli samotné, natrhali jsme si na záhonku ledový salát a „ulovili“ jsme si k tomu pár špekáčků, které jsme si opekli na ohni.

Na vlastnoručně připraveném obědě jsme si náramně pochutnali. Více fotek můžete zhlédnout na našich stránkách klubkoprerov.webnode.cz. :-)

Další setkání misijního klubka plánujeme na září. Jestli se k nám chcete přidat, ozvěte se nám nejlépe na mail klubkoprerov@seznam.cz.

Za členy misijního klubka                                                 Věra Navrátilová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: