Závěr školního roku ve Vlkoši

Ve čtvrtek 28. června 2018 jsme se sešli v kostele, abychom při dětské mši svaté děkovali za celý školní rok, učitele, spolužáky i katechetky a vyprosili si požehnání na prázdniny. Otec Kryštof při promluvě využil známou pohádku o veliké řepě k názornému přirovnání a snadnému zapamatování. Řepu přirovnal k našemu srdci, které je ovšem zašpiněné zlozvyky a hříchy. Když dědeček chtěl řepu vytáhnout, nepodařilo se mu to, proto si volal na pomoc babičku, vnučku, pejska a myšku. I my, když chceme z našeho života odstranit zlozvyky, nemáme to jednoduché… Pomocníci v našem příběhu představovali duchovní posilu – mši svatou, modlitbu, svaté přijímání, svatou zpověď… Když je všechny zapojíme do našeho života, bude naše srdce čisté a také blíž Pánu Bohu i lidem. Děti byly vtažené nejen do příběhu, ale zapojily se i do čtení, nesení obětních darů a při modlitbě Otče náš vytvořily velký kruh kolem obětního stolu. Celou mši svatou doprovázela krásným zpěvem naše schola. Na závěr paní katechetky zhodnotily výuku náboženství v jednotlivých skupinkách a děti dostaly vysvědčení i sladkou odměnu. Během roku se pravidelně scházely čtyři skupinky – dvě na faře a dvě ve škole. Náboženství navštěvovalo 25 žáků, od dětí z mateřské školy, přes žáky základní školy až po středoškoláky a všichni si zasloužili pochvalu. Po závěrečném požehnání si nejstarší skupinka připravila pro ostatní cestu za pokladem, který se ukrýval na školní zahradě, a nebylo úplně snadné jej najít. Rodiče mezitím připravili na grilu špekáčky. Moc jim děkujeme za pomoc s nákupem, přípravou i opékáním. Po večeři si děti mohly vyzvednout vzácný dárek od otce Antonína Hráčka (působí v pastoračním centru Velehrad v Itálii), dostali medailonek s vyobrazením Panny Marie a Božského Srdce Ježíšova. Medailonky pro vlkošské děti požehnal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Kéž znázornění Ježíšova Srdce našim dětem připomene slova kázání, jak bojovat proti zlozvykům, hříchům i slabostem a Panna Maria ať je chrání při jejich prázdninových dobrodružstvích. Dětem i rodičům se mše svatá tak líbila, že by měli zájem o takovou dětskou mši svatou každý měsíc a někteří i každý týden.

               Markéta Matlochová

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: