Světec měsíce

Blahoslavený Stefan Sándor

maďarský salesián, mučedník komunismu

Stefan (Ištván) Sándor se narodil 26. října 1914 v Maďarsku ve městě Szolnok, na řece Tise, asi 100 km na severovýchod od Budapešti, v rodině železničáře. Matka byla v domácnosti, měl dva bratry. Jeho rodiče otec Ištván a matka Maria byli hluboce praktikující katolíci pevných morálních zásad. Stefan prožil normální šťastné dětství, byl známý tím, že vždycky pomohl kamarádům v těžkostech. Byl vůdcem všech her. V tom se jeho dětství podobalo dětství Dona Boska. Rodina chodila do kostela k františkánům a byli to oni, kteří mu poradili, když viděli, co všechno dělá pro mládež, aby vstoupil k salesiánům, a tam uskutečnil svou touhu pracovat pro mládež.

První informace o své budoucí rodině - salesiánech - se dovídal z maďarské verze Il Bolettino Salesiano. Tak poznával Dona Boska i jeho odvážné podniky ve prospěch svých synů. Sám mohl ocenit jeho výchovnou metodu i jeho stálou snahu o záchranu mládeže a žasnout nad jeho radostí v práci pro mládež, hlavně nejpotřebnější. Don Bosko ho zasáhl a neustále více a více přitahoval k sobě, až nakonec se mu podařilo získat dovolení rodičů, a tak v roce 1936 vstupuje do aspirantátu v tiskařské škole v Budapešti ve čtvrti Rakospalota. Salesiáni ho tak nadchli, že po měsíci, byl připuštěn do noviciátu. Konec jeho formace byl neslavný, protože v roce 1941 byl povolán do armády. Na vojně pracoval jako telegrafista a podařilo se mu vytvořit kolem sebe malou skupinku dobrých vojáků, kteří byli přitahování jeho příkladem a se kterými se modlil. Snažil se udržovat kontakt s představenými, v jeho dopisech se ukazuje jeho obava o vnitřní život, protože se často ocital v těžkých situacích. Nakonec se octl i v americkém zajetí a ti ho poslali domů. V roce 1944 se vrátil k salesiánům, které považoval za svůj pravý domov. Stefan po příchodu k salesiánům začal pracovat jako mistr v salesiánské tiskárně. Vojenská zkušenost neoslabila jeho povolání a přesvědčení, naopak ho posílila a začíná ihned rozsáhlý apoštolát mezi mládeží.

S příchodem sovětské armády v roce 1945 začínají pro církev těžké časy. V roce 1946 už salesiánská tiskařská škola nefunguje, pracuje jenom tiskárna. Katolický tisk je velice omezen. V té době jsou rozpuštěna všechna náboženská sdružení, jak mládežnická tak dospělých a mnozí představení těchto sdružení jsou uvězněni. V roce 1948 maďarský parlament zestátňuje všechny školy a jejich zařízení. Po 23 letech je ukončená salesiánská činnost. V červnu 1950 byly rozpuštěny všechny řády a kongregace. 7. června jsou řeholníci exportováni do soustřeďovacích klášterů. Mladí salesiáni a klerici a novici jsou poslání domů. Museli si najit práci a zapojit se do pracovního procesu. Stefan Sándor začal pracovat, ale zároveň vyvíjet tajnou apoštolskou činnost mezi mládeží. Samozřejmě, že řeholnici se nesměli mezi sebou setkávat atd., jak to známe z naší historie. Komunisti považovali 30 000 sirotků, kteří v Maďarsku byli, za příležitost je indoktrinovat a vychovat z nich straně oddané lidi. Někteří z těch, kteří prožili část svého života v církevních zařízeních, nadále udržovali tajné styky se svými představenými a hlavně s Ištvánem, který mezi nimi tajně působil.

Tajná policie jim na to přišla a Ištvánovi nepomohlo ani to, že si změnil jméno. Byl zatčen v závodě, kde pracoval a od toho dne o něm nebylo slyšet. Samozřejmě, že krutostí ze zatčených vymlátili přiznání a udělali protistátní skupinu. 28. října 1952 začal tajný proces, kde se před soudem octlo 9 členů speciálních policejních jednotek, 5 mladých salesiánů, jeden student a jedna studentka. Všechno proběhlo za zavřenými dveřmi a během jednoho stání, bylo už rozhodnuto předem. Salesián Ištván a tři mladí policisté byli odsouzeni za zločin spiknutí proti lidově demokratickému státu na trest smrti. Žádost o milost byla zamítnutá. Za vším stála nenávist proti náboženství. Ištván byl popraven oběšením 8. června 1953. Až po roce 1990 byla oznámená jeho poprava. Místo pohřbení se nezná. Po pádu Berlínské zdi a potom, co mohli promluvit ti, kteří museli mlčet, se mohlo dokázat, že Ištván Sándor byl mučedník, popravený pro víru.

Za blahoslaveného byl prohlášen dne 19. 10. 2013 papežem Františkem.                  tým spolupracovníků redakce 

Druhy obsahu: