Z centra Ráj

OKÉNKO Z CENTRA PRO RODINU RÁJ, se sídlem v Pavlovicích u Přerova 5

V pátek 18. května se rozběhl už potřetí na centru kurz Klíč ke zdravým vztahům v rodině. Přihlásilo se do něj 15 rodičů, kteří mají v době uzávěrky tohoto čísla před sebou ještě poslední setkání. Manželé Eva a Martin Fialovi z Pavlovic, kteří se zúčastnili minulého běhu kurzu, nám o něm řekli toto: „Kurz Klíč ke zdravým vztahům nám přinesl veliký a silný „AHA moment“. A to i přesto, že na svém osobnostním rozvoji už pár let pracujeme. Pochopili jsme původ svých reakcí v různých mezilidsky náročných situacích, což nám dává šanci zvládnout je příště líp. Pochopili jsme své rodiče a víme, jak podpořit své děti, aby našly dobrou cestu k sobě i k lidem, které na své životní pouti potkají. Užili jsme si příjemnou atmosféru na přednáškách. Na každou další jsme se těšili a bylo nám líto, když kurz skončil. Přednášející je borec a my děkujeme za tuto příležitost.

 

Zaměření: 
Druhy obsahu: