Pěší putování na Svatý Hostýn

Chvála Bohu všem lidem dobré vůle, květinkám, beruškám a motýlkům.

Chtěli bychom se s Vámi podělit o svědectví z naší pouti na Svatý Hostýn, která se koná každý rok dne 8. 5.

O třičtvrtě na šest naše přerovská gruppa opustila přerovskou vlakovou stanici vlakem, který nás odvezl do Říkovic. Tam jsme se v 6 hodin sešli (v jednom případě sjeli) s vlkošskou gruppou a vyrazili jsme na již zahájenou pouť. Ti, kteří svou snídani nezkonzumovali ve vlaku, ji pozřeli v Karlovickém lese. Někteří si zde dali ten den už druhou snídani (jako my).

Po dlouhé strastiplné cestě jsme se konečně objevili ve dveřích prusinovické hospody. Několik vyvolených si zde dalo kávu, či zmrzlinu, jiní se mohli zapojit do zevrubné debaty o předávkování vitamínem C s nejmenovaným odborníkem na danou problematiku, Zdeňkem Mlčochem. Asi ve třikrátčtyři (šestkrátdva) hodin jsme se dobelhali ke kapli ve Slavkově pod Hostýnem. Zde jsme si dali oběd, a než jsme se nadáli, stanuli jsme na posledním schůdku před kostelem. Ve  hodiny jsme se stali účastníky mše svaté, kterou kupodivu celebroval náš odborník na vitamíny. Po mši jsme se po svých dolních končetinách dopravili do dopravních prostředků, které nás dopravily domů.

I když to byla akce povedená, neobešla se bez komplikací. Pár ministrantů (dva) bylo svázáno, a to z důvodu odmítnutí ministrantování na mši. Vše ale dobře dopadlo a nikdo nebyl zraněn.                                            Váš Spiner tým (BAM) 

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: