Jen tak ve stručnosti

Pastorační kurz

     Znovu připomínám pastorační kurz, který v děkanátu Přerov proběhne od září 2018 do června 2019. Myslím si, že může být užitečný a obohacující pro všechny věřící děkanátu. Proto všem doporučují účast a prosím, přihlaste se co nejdříve. Přihlášky jsou k vyzvednutí ve farní prodejně na faře v Přerově nebo u jednotlivých farářů děkanátu Přerov. Ještě jednou otiskujeme obsah kurzu a plánované termíny sobotních setkání.

     Obsah kurzu: Krédo, Rozhovory o víře, Duchovní život, Biblistika, Praktická práce s Biblí, Církevní právo, Liturgika, Morálka, Církevní dějiny, Světová náboženství, Ekumenismus, Sekty, Život farnosti…

     Plánované termíny setkání o sobotách 8:30 až 14:00 v sále centra Sonus: 22. září 2018, 6. říjen, 20. říjen, 10. listopad, 24. listopad, 15. prosinec, 12. leden 2019, 26. leden, 9. únor, 2. březen, 16. březen, 6. duben, 27. duben, 11. květen, 25. květen a 8. červen 2019.

 

Odcházím z Přerova

     Před měsícem mi při osobním setkání generální vikář sdělil, že si otec arcibiskup přeje, abych šel na nové místo do Rožnova pod Radhoštěm, že to potřebují v rámci dalších změn, které v arcidiecézi o prázdninách proběhnou. Odpověděl jsem, že z Přerova odcházet nechci, ale když tak arcibiskup rozhodne, tak poslechnu. Doufal jsem, že se třeba ještě něco změní a z mého stěhování sejde.

     Ale když mi to po dvou týdnech přišlo také písemně, tak jsem si řekl, že je čas oznámit to i ve farnosti. Reakce farníků mne popostrčila, abych ještě jednou dopisem vyjádřil svou bolest z odchodu a také upozornil na bolest, kterou to způsobí řadě farníků, a požádal jsem otce arcibiskupa, aby celou věc ještě zvážil.

     Když to s generálním vikářem znovu probrali, tak bohužel závěr zůstal stejný: Budu ustanoven farářem v Rožnově pod Radhoštěm, k tomu správcem farnosti Hutisko a děkanem děkanátu Valašské Meziříčí. Do Přerova na mé místo má přijít děkan z Vizovic P. Josef Rosenberg. Teoreticky se ještě může něco změnit, ale není to pravděpodobné. Takže už musím začít řešit i ty konkrétní věci: předání farností, stěhování, zajedu se podívat do Rožnova atd. S tím souvisí i to, že některé věci v Přerově už řešit a rozhodovat nebudu, ale nechám to svému nástupci. Prostě už skutečně postupně odcházím.

 

Dar slz

     Možná jste si někteří všimli, že se mi občas během slavení mše svaté nebo i jindy zachvěje hlas nebo začnou slzet oči. Někdy víc, někdy méně. Věděl jsem, že jsem si v Přerově zvykl, zapustil tady kořeny a že mám své farníky rád. Netušil jsem, že až tak moc. Slzy dojetí, když si člověk uvědomí všechno to krásné, co jsem v Přerově prožil a prožívám, když vidím před sebou nebo si vzpomenu na tváře jednotlivých farníků. V tomto jsou to slzy štěstí a vděčnosti. Zároveň pravda také slzy smutku a bolesti z loučení. Samo o sobě mi toto dojetí a slzy nevadí, právě naopak – je to úžasné. Co je mi ale nepříjemné, když nedokáži číst nebo mluvit a když tuším, že pohled na mne může být pro druhé bolestný. Píši o tom, protože tuším, že se to během tohoto měsíce bude opakovat znovu a znovu. Buďte se mnou trpěliví, nic strašného se neděje, jen zrovna prožívám, jak moc jste mi blízcí.

     Děkuji těm, na kterých jsem viděl nebo od kterých jsem slyšel, jak moc je jim líto, že odcházím. Přece jen jsem daroval Přerovu, přesněji konkrétním lidem, nejlepší roky svého života, tak jsem šťastný, když aspoň někteří to cítí tak hluboce, že si nemohou pomoct a svým smutkem rozesmutní i mne. Zároveň mi tím dělají velkou radost.

     A tak přemýšlím, jestli vždy ta největší radost a to největší štěstí musí být spojeno s bolestí a obětí. Dívám se na kříž a tuším odpověď. Vzpomínám na Velikonoce, jak po smrti přichází vzkříšení a budoucnost, kterou si nikdo nedokázal představit. Jen mít tu víru…

 

Exercicie a obnova

     Pokud to bude jen trochu možné, tak prázdninové duchovní cvičení i listopadová duchovní obnova proběhnou, jak je naplánováno. Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety budu dávat na Velehradě od středy 15. srpna 2018 večer do neděle 19. srpna 2018. Přihlásit se mohou nejen učitelé a to přímo v kanceláři Stojanova, kontakty viz níže.

     Tradiční podzimní duchovní obnova bude na Velehradě od pátku 16. listopadu 2018 večer do neděle 18. listopadu 2018. Program bude obvyklý a nad tématem ještě přemýšlím. Změna bude pouze v přihlašování. Vzhledem k tomu, že už v Přerově nebudu, tak přihlašování bude pouze přímo v kanceláři na Stojanově. Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 572 571 420 nebo e-mailem velehrad@stojanov.cz nebo přes webové stránky exercičního domu: www.stojanov.cz

     Těším se, že se s některými z Vás setkám třeba právě na duchovní obnově.                                        P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: