Přečetli jsme a doporučujeme

O ublížení, odpuštění a zpovědi                     Józef Augustyn SJ

(otázky a odpovědi)

Józef Augustyn je polský kněz, jezuita a psycholog. Je autorem duchovní literatury zabývající se duchovním růstem a radami a vedením v různých životních situacích. Jeho knihy jsou populární v mnoha zemích. U nás jsme se s ním mohli setkat při duchovních obnovách konaných v Pastoračním středisku sv. Vojtěcha v Praze, při kněžských exerciciích a dalších duchovních setkáních. Působil mimo jiné i jako poradce při polském ministerstvu školství. Z otázek, které mu byly kladeny, a z jeho odpovědí vznikla postupně čtyřdílná série. Je to malý duchovní rádce pro všechny, kdo se pravdivě vydávají cestou hledání a následování Boha. Představuje duchovní život jako klíč k duševní rovnováze, k autentickému prožívání štěstí, k probuzení a posílení schopnosti čelit lidské slabosti a křehkosti. V předcházejících dílech se věnoval emocionálnímu životu, záležitostem modlitby, duchovního života a rozlišování duchů.

V tomto díle se věnuje záležitostem, které jsou nepříjemné, ale bohužel se vyskytují i v křesťanském prostředí. Zabývá se například otázkami: Cítím se zraněný blízkým člověkem. Ubližování dětem. Co dělat, když otec podvádí matku? Když táta pije. Kdy lze říci bližnímu určitou věc bez obalu? Usmíření se zemřelým.

Autor se věnuje také problémům týkající se svátosti smíření, nejen z pohledu těch, kteří se vyznávají, ale i z pohledu zpovědníků. Zamýšlí se nad praktickými otázkami např. jak často se zpovídat, jak se připravit na zpověď, ale také nad skutečným obrácením a charakteristikou dobrého zpovědníka.

Knihu vydalo nakladatelství Cesta v roce 2017. Přeji duchovní užitek z této knihy.                            Jaroslav Branžovský 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: