Noc kostelů

Pro Noc kostelů 2018 byl zvolen verš z Bible, ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jde o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipome-non. Jakkoli může jít na první pohled o docela banální konstatování, jde o zajímavý text s velkým příběhem.

První kniha Paralipomenon, nazývaná také Letopisů či Kronik, vznikla se značným odstupem od doby, kterou se snaží postihnout. Vyjmenovává rodokmeny Izraelských praotců až do doby pisatele. Mezi vyjmenovávanými lidmi je velká pozornost věnována těm, kteří sloužili správě Jeruzalémského chrámu a úkolům spojeným s bohoslužbami. Z vyprávění se dozvídáme, že mezi služebníky chrámu byla také skupinka mužů, kteří měli za úkol střežit chrám v noci a ráno otvírat brány pro poutníky. Šlo o dobrovolníky, kteří podle rozpisu přicházeli v určený čas, vykonali svůj úkol a vraceli se k rodině. Chrám v pojetí Starého zákona nebyl kostel tak, jak si ho dnes běžně vybavíme v křesťanském pojetí. Chrám bylo velké nádvoří, kde se lidé scházeli. Na této veliké ploše stála svatyně, kam však nesměl vstoupit nikdo kromě určených kněží. Před svatyní hořel oheň, na kterém se přinášely oběti (část zabitého zvířete, plodiny polí…). Přijít do chrámu znamenalo vstoupit na obrovské nádvoří, kde se scházely stovky lidí, kteří diskutovali, tvořili hloučky, naslouchali znalcům posvátného textu Písma… Tato velká plocha je dodnes patrná v Jeruzalémě na Chrámové hoře.

V rozšířenějším Českém ekumenickém překladu (1979) zní tento verš takto: „Jiní ponocovali kolem Božího domu, neboť na nich bylo držet stráž a ráno co ráno otvírat.“ Slovo ponocovat však nelze chápat jako nějakou party. Šlo o čestný úkol, více méně odpovídající dnešnímu zaměstnání v armádě či u policie. Máme před očima nejen oddané zbožné muže, kteří si po generace předávali úkol, ale s velkým obdivem můžeme sledovat propracovaný systém ochrany posvátného místa, motivaci těchto možná obyčejných lidí i zvláštní hodnotu, která jim dávala sílu věnovat svůj čas i spánek něčemu vzácnému, co přesahuje běžné starosti o živobytí.

A tak se i my můžeme zastavit v chrámech našich měst a obcí a spolu s lidmi, kteří přijali za svůj úkol slavit bohoslužbu na těchto posvátných místech, „ponocovat“, nebo lépe zaposlouchat se do velmi jemné řeči Božího hlasu, který každého člověka po tisíciletí zve, aby překročil práh obyčejných starostí a ztišil své srdce před posvátným…

 


Kostel sv. Vavřinec

kostel je otevřený od 18.30 do 22.30

 

18.30 - 19.30 Komentovaná mše svatá

19.30 - 20.00 Komentovaná prohlídka kostela I.

20.00 - 20.30              Povídání o varhanách I.

20.30 - 21:00              Život v klášteře není jen modlení….
                        sestra Marie Goretti, nemocniční kaplanka,               vám řekne víc

21.00 - 21.30 Komentovaná prohlídka kostela II.

21.30 - 22.00              Povídání o varhanách II.

22.00 - 22.30 Varhanní koncert - Martin Kordas

Zajímavou knihu si můžete koupit v naší farní knihovně

Kávu a čaj Vám nabídneme na faře

 

 

Kostel sv. Maří Magdalény

kostel je otevřený od 19.00 do 22.00

 

19.00 - 19.45 Biblické tance - příběh svaté Edith Stein 
19.45 - 20.30 Střípky z historie kostela 
20.30 - 21.15 Varhanní koncert 
21.15 - 22.00 Zpěvy z Taizé

 

Kostel sv. Michaela

kostel je otevřený od 19.00 do 22.00

 

19:00 - 19:15 Volný vstup
19:15 - 20:15 Vystoupení scholy Boží Bang
20:15 - 22:00 Volný vstup k soukromé                    prohlídce kostela

 

 

Kaple sv. Jiří

kostel je otevřený od 20.00 do 22.00

 

20:00 - 22:00 Možnost soukromé prohlídky                        a ztišení

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje

chrám je otevřený od 19.00 do 22.00

 

19.00 - 19.15 Otevření chrámu s úvodním slovem 

19.15 - 20.00 Vystoupení pěveckého souboru Vokál 

20.00 - 22.00 Prohlídka chrámu a výstavy

 

 

Sbor Jana Blahoslava

kostel je otevřený od 18.00 do 22.00

 

18.00 - 18.10 Zahájení noci kostelů

18.10 - 18.40 Koncert pěveckého dětského sboru                           Přerováček ( p. Güntherová, p. Žujová)

18.45 - 19.15 Koncert dětské kapely Atlas světa                             (p. Žujová)

19.15 - 20.00 Volná prohlídka kostela

20.00 - 21.00 Koncert pěvecké skupiny Add Gospel

21.00 - 22.00 Volná prohlídka kostela

Během programu bude prezentace historie Církve česko-slovenské husitské v Přerově. V kostele si můžete prohléd-nout výstavu namalovaných kreseb žáků ZUŠ B. Kozánka ke 100 letému výročí Československé republiky.

 

 

Kostel sv. Petra a Pavla – Penčice

                                               (Přerov XIII)

kostel je otevřený od 16.45 do 18.30

 

17.00 - 18.00 Přednáška a koncert
                        PhDr. Ingrid Silné, Ph.D.

Tato Noc kostelů je věnována památce hudebního skladatele Vojtěcha Říhovského, jehož rodové a hudební kořeny souvisí s Penčicemi.

Eva Bernardová

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: