Slovo z Charity

Milí farníci,

i v letošním roce jsme si společně odříkali nepotřebný luxus, čímž jsme chtěli růst ve svém postním úsilí a zároveň přispět konkrétní částkou na pomoc potřebným kolem nás. S Vaší pomocí se podařilo vybrat 63 525 Kč. Ty budou použity ve spolupráci s kněžími našeho děkanátu mezi potřebné, kteří žijí kolem nás.

Ráda bych Vás povzbudila, abychom se nebáli více se rozhlédnout kolem sebe. V dnešní době je chudoba často skrytá, málo viditelná a je potřeba vyvinout úsilí k jejímu odhalení, a také k případné pomoci potřebným. Věřím však, že když svou všímavost budeme trénovat, naše snaha přinese plody a pomoc poputuje tam, kde je opravdu potřebná. Vždyť vzájemná pomoc a služba je jedním ze základních pilířů církve (spolu se svátostmi a hlásáním Božího slova) a je také viditelným znamením Boží lásky k nám. Nebojme se tedy s láskou a taktem potřebné vyhledávat a nabídnout jim pomoc. V minulém roce jsme takto pomohli 7 rodinám a lidem, kteří se ocitli v nouzi. Pokud někoho objevíte, neváhejte se obrátit přímo na Oblastní charitu Přerov nebo na Vašeho kněze, který pomoc zprostředkuje.

Všem pozorným dárcům a spolupracovníkům Postní almužny děkujeme!                                                     Emilie Šmídová 

 

 Služba nemocným v přerovské nemocnici  .      

Milí farníci,

jak mnozí víte, 5. dubna, ve velikonočním oktávu, se konala v nemocnici mše svatá. Mám radost z Vaší hojné účasti a duchovní podpory. Bylo nás třicet, a tak nám ani nestačila jídelna. Mám velkou radost. Děkuji Pánu i Vám.

V měsíci květnu připravujeme s dobrovolníky májovou pobožnost k Panně Marii na 17. května.                       sr. Marie Goretti

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: