Stránka pro mládež

Návštěva Koźle

Kdo někdy navštívil polský region Horní Slezsko, jistě mi dá za pravdu, že je to kraj poměrně všední až nezajímavý. Polnosti se táhnou do dáli a nejvyšším bodem na desítky kilometrů daleko je kopec honosně nazvaný Góra Świętej Anny. Co nás tedy do tohoto regionu už potřetí táhne? Jsou to vztahy. Vztahy, které byly navázány před téměř dvěma lety, kdy Polsko hostilo Světové dny mládeže. Vztahy, které nám umožňují poznávat polskou mentalitu, která je mimo jiné velmi srdečná. Vztahy, díky nimž zažíváme momenty, které jsou opravdu nezapomenutelné. Vztahy, díky kterým si můžeme uvědomovat, že církev je velmi rozmanitá, a že je možné, aby ve farnosti menší, než je ta přerovská, šlo každý rok k biřmování 120 mladých. Musíme být za tyto vztahy vděční, protože v rámci arcidiecéze se žádnému jinému děkanátu nepovedlo udržet stálý kontakt se svými polskými protějšky. Plýtvat dalšími řádky mi přijde zbytečné. Kdo nezažil, nepochopí…                                    Anička Štěpánová

 

Pozdrav ze semináře

Milovaní farníci a čtenáři časopisu Slovo pro každého,

stále prožíváme nejkrásnější období liturgického roku. Po intenzivních dnech Tridua nás obklopuje radost z prožitých událostí vítězství života nad smrtí a světla nad tmou. My v semináři prožíváme období také krásné, ale poněkud hektičtější. Před odjezdem domů jsme dokončili poslední zkoušky 10. semestru. Dokončování diplomové práce a posléze její obhajoba před komisí na fakultě jsou takovým „strašákem“, ze kterého máme respekt asi všichni. Poté pro nás, 5. ročník, následují státní zkoušky ze čtyř předmětů. To je takový druhý „strašák“. A dopadne-li všechno dobře, tak s Boží pomocí nás čeká 23. června v katedrálách moravských diecézí, jáhenské svěcení. Před nimi následují tzv. exercicie, které jistě mnozí z Vás znáte a rádi se k nim vracíte. K životě bohoslovce, potažmo kněze, exercicie neodmyslitelně patří. Jsou krásným časem zastavit se. A tak, jako manželé si udělají čas na sebe, odjedou spolu na krásné místo a tráví čas dohromady, duchovní cvičení jsou časem „být spolu“. Být s dobrým Bohem. Tato doba je také protkána posvátným mlčením, které je při exerciciích nosné. Obracím se na Vás, drazí farníci, s prosbou. Myslete na nás v modlitbě. Třeba u modlitby svatého růžence společně ve farnosti či jako jednotlivci při střelných modlitbách, když půjdete kolem kostela nebo při práci. A přeji Vám, aby těch strašáků, které na nás páťáky čekají, bylo ve Vašem životě vždycky jenom tolik, kolik jich svěříte Tomu, který nás vykoupil a táhne k Otci. S přáním radostné doby velikonoční a pokoje Vás zdraví Váš                                         Josef Hovád

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: