Střípky z Vlkoše

Ráda bych se s Vámi podělila o naše radosti, a tak posílám pár zpráviček o tom, co se u nás od začátku roku událo…

Než prošli Tři králové vesnicí, navštívili také naši základní a mateřskou školu. S dětmi jsme si povídali o cestě Tří králů, kteří nesli dary Ježíškovi i o tříkrálové sbírce. Naši školáci se pak zapojili do výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Centrum pro rodinný život a Charita Olomouc. Potěšil nás úspěch Adrianky Chytilové ze 4. třídy, jejíž práce byla oceněna (porota vybírala z více než tisíce prací). Na Dni pro malé i velké krále si Áďa převzala diplom za 3. místo ve své kategorii, ceny a ještě s rodinou byla pozvána do kina na rodinný film Ferdinand.

Na faru nám došel balíček plný odměn z Brněnské tiskové misie pro děti z farností, které byly vylosovány za správné řešení kvízu a obrázky. Ve schole i v náboženství jsme si rozdali ceny, které děti moc potěšily. Naši vítězové dostali krásné záložky s biblickými citáty, obrázky, hry i sladkosti.

Postní víkendovka „Díky postu poporostu“ se nám díky chřipkám zúžila jen na sobotu, ale i přesto jsme stihli to nejdůležitější. Nacvičili jsme si četbu křížové cesty, oslavili Barunčiny narozeniny, vyjeli si na výlet do Kroměříže. V zrcadlovém bludišti se nikdo neztratil a v kaleidoskopu nás přibylo. Cestou jsme si udělali zastávku na průlezkách a stihli jsme si zahrát spoustu her.

Během celé postní doby děti přicházely v pátek na křížové cesty. Společně jsme se modlili, poslouchali zamyšlení nad jednotlivými zastaveními, děti se střídaly při nesení kříže a na nástěnce jsme si lepili obrázky nejen za účast na pobožnosti, ale také za snahu být poslušný, dělat radost, růst ke svatosti, moudře se rozhodovat… Z těchto obrázků se nám podařilo sestavit kříž – symbol velké naděje.

Velkopáteční křížová cesta byla vrcholem naší postní doby. Děti se na ni připravovaly několik týdnů – holky trénovaly čtení a každá rodina, jejíž děti chodí ve Vlkoši do náboženství (letos jich máme přesně 14) si vylosovala obrázek jednoho zastavení. Ten mohli společně vybarvit, nebo si nakreslit vlastní a přinesli ho na Velký pátek ve 3 hodiny, kdy si každoročně připomínáme smrt Pána Ježíše. Při křížové cestě jsme se modlili za jednotlivé rodiny, děti nosily své obrázky před obětní stůl a paní učitelka jim je lepila na velký kříž. Na konci křížové cesty byl zaplněný jednotlivými zastaveními křížové cesty a na obřady Velkého pátku byl vystaven v kostele.

S některými dětmi jsme se vydali na celodenní výlet do Prahy na Pochod pro život. Zúčastnili jsme se mše svaté v katedrále, dětem se líbil program v parku na Klárově i samotný pochod centrem Prahy.

Někteří čtvrťáci a starší pokračují v pobožnosti prvních devíti pátků. Děti přicházejí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání a ještě míváme setkání na faře, kde si povídáme o Boží lásce k nám a hrajeme hry. Ti, kterým se podařilo nevynechat žádný měsíc, budou v květnu v cíli. Prý ale budou pokračovat dál a pobožnost obětují za toho, na kom jim záleží.

Už nyní se těšíme na májové pobožnosti, které tradičně bývají v neděli u kapliček a během týdne večer po mši svaté nebo po růženci v kostele.                                                   Markéta Matlochová

 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: