Korunka pro sochu Panny Marie

Proč zhotovovat korunku pro sochu PM? Není to přepych nebo snad vyhozené peníze? Nejsou důležitější věci? Myslím, že může být položena podobná otázka. Není zbytečné, když si muž a žena při udělování svátosti manželství vyměňují prsten na znamení lásky a věrnosti? A někdy to mohou velmi drahé prsteny. Není to škoda? Myslím, že toto viditelné znamení manželům slouží jako připomínka jejich vzájemné lásky, ale zároveň připomínají věrnost. O věrnost se musí také bojovat a pohled na prsten nebo se ho dotknout, může velmi v tomto boji pomoci. Zhotovená korunka pro sochu PM má stejný význam připomenout lidem jejich lásku a věrnost, o která se musí chránit, o kterou musí někdy bojovat. My lidé potřebujeme ve víře viditelná znamení a nemusejí být jen svátostná. 

Všeobecný popis korunky sochy PM Fatimské

Korunka je tvořena několika stříbrnými seskládanými díly spojenými šroubkama s matičkami. Je to kříž, větší koule, šest širších a šest úzkých pásků a obroučka. Korunce vévodí výrazný smaltovaný křížek s rubínem uprostřed, ozdobené třemi perlami. Pod křížem se nachází koule, která je rozpůlena v celém obvodu řadou českých granátů. Koule je spojena s obroučkou s šesti širokými klenutými páskami v podobě listů lilie, které jsou ozdobeny litými zlatými květy s malou perličkou. Dále spojuje kouli šest tenkých pásků osazenými v celé délce českými granáty. Obroučku-čelenku lemují červená sklíčka, střídající se stylizovanými zlatými květy lilií nad nimiž je umístěna v celém obvodu šňůra červených mořských korálů. Celkový pohled na korunky vytváří dojem lehkosti, podtrhuje vznešenost a přitom připomíná pokoru i skromnost PM.

Symbolický výklad

Korunka je vyrobená ze stříbra. Stříbro latinsky argentum. Může připomínat, že korunka byla zhotovena za pontifikátu pp.Františka. PP.František totiž pochází z Argentiny, což je země stříbra.

Zlato je výrazem ryzosti víry. Zlato nikdy nekoroduje. Musíme se svoji víru starat, aby nepodlehla rozkladu (kolik lidí ztratilo víru, protože ve víře nerostli!). Víra si vyžaduje mimořádnou kvalitu, aby nebyla ztracena. Jedině tak ji nemůže přemoci rez světa. Víra roste v modlitbě. Jen ve víře můžeme konat věci, kterým svět nerozumí, třeba odpustit nebo dokonce položit život za své nepřátele.

Perličky nás mohou upozornit, že je třeba neustále hledat tu jedinečnou perlu-pravdu, kterou je Kristus. Za to se vyplatí všechny ty drobné perličky - to co považujeme zdánlivě za důležité v tomto světě - vyměňovat třeba i postupně za tu jedinou velkou Pravdu - Krista. 

Polodrahokam český granát včetně šest červených sklíček připomíná českou zemi – bohemia.

Mořský korál připomíná oslovení PM Stella Maris. Panna Maria bývala oslovována námořníky, kteří se plavili po moři jako Hvězda moří. V životě se objevují bouře, ale pohled k PM vždy zachraňuje a přináší do srdce pokoj.

Kříž – je umístěn na vrcholu korunky, což připomíná jedinečné spásné dílo Ježíše Krista. Kříž je vrchol pozemského života Krista, znamená spásu a vítězství nad hříchem a nad smrtí. V tomto znamení vítězíme a zdoláváme všechna pokušení a jsme posilování v nejrůznějších zápasech svého života. Modrý smalt na kříži připomíná nebe. Kosmos – celý vesmír je vykoupen, obnoven („Uvidím novou zemi a nová nebesa“). Tedy skrze kříž vstupujeme do nebe. Uprostřed kříže je červený rubín (jediný drahokam!). Symbolizuje nejen jedinečnou lásku Krista na kříži, ale i jeho srdce, které tepe, bije, představuje život - vzkříšení. Chcete-li červené  světlo, lampa v kostele symbolizuje také přítomnost eucharistického Krista.Tři perly na kříži připomínají Nejsvětější Trojici tedy osoby Otce, Syna u Ducha Svatého. Oni jsou společnými tvůrci země, člověka. Tyto Božské osoby společně vykupují člověka. Syn na kříži obětuje Otci nekonečnou lásku, Ducha Svatého („Do tvých rukou Pane poroučím ducha svého“).  V koutech křížení břeven kříže jsou čtyři malé čtverečky, ty připomínají čtyři evangelisty sv.Matouše, sv.Marka, sv.Lukáše a sv.Jana, kteří zaznamenávají nejen pašijové události Krista, ale celý jeho život. Evangelium je radostnou zprávou, které přináší naději. Kříž se tyčí na větší kouli, která je symbolem země. Kříž je větší než koule-země. Což připomíná, že hřích, zlo je velké, ale není větší než kříž. Láska na kříži je větší než hřích. Celá země je vykoupena, každý člověk je zachráněn. Není hříchu jenž by nemohl být odpuštěn. Koule je rozpůlena řadou českých granátů. Tato řada rozděluje kouli na hladkou a na tu s devíti výčnělky. Připomíná jedinečnou svobodu člověka – možnost volit dobro či zlo. Možnost rozhodnout se.  Přijmou vykoupení nebo nepřijmout.  Kristova krev a oběť byla podána za všechny lidi, ale ne všichni ji přijímají.     

Kouli-zemi spojuje šest širokých klenutých stříbrných pásků v podobě listů lilie, které jsou dozdobeny zlatými květy lilií s malou perličkou. Lilie je symbolem čistoty. Lilie nádherně voní. Je to pronikavá a silná vůně, která prostupuje prostorem. Totéž je Panna Maria. Její život má pronikat život každého věřícího s jakousi neodolatelností patřit Bohu. Jako by nás chtěla PM omámit láskou k Bohu. Panna Maria je nejčistší – NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ – ona byla cele a jedinečně uchráněna hříchu. Proto její láska k Bohu je jedinečná, nejčistší, dokonalá.

Šest tenkých pásků v celé délce osázenými českými granáty, vytvářejí jakýsi červený proud – paprsky Božího milosrdenství. Polodrahokam český granát je českým polodrahokamem. Je symbolikou, že Bůh Kristus na český národ nezapomíná, naopak proud připomíná neustálou starost o český lid.

Obroučku-čelenku lemují šest červených sklíček, střídající se šesti stylizovanými zlatými květy lilií. Dohromady tedy dvanáct  krásných ozdob na čelence. Číslo dvanáct ukazuje na dvanáct apoštolů. Církev je postavena na učení dvanácti apoštolů. Katolická církev je apoštolská. Připomíná učení apoštolů i koncilů. Toto učení je pravdivé, krásné, čisté a zářivé. V obroučce-čelence najdeme také v celém obvodu šňůru červených mořských korálů. Klenotník sám chtěl připomenout, že PM ve Fatimě připomíná dětem důležitost modlitby svatého růžence. Obvod obroučky -bez konce a začátku- připomíná, abychom se tuto modlitbu-růženec modlili nepřerušeně, každodenně.

Uvnitř korunky najdeme malý štítek s věnováním – „S láskou a vděčností věnují Panně Marii její děti“ A.D. 2017. Tato věnovaní ukazuje na 100.výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, ale také na dárce, kteří věnovali své šperky a peníze z lásky k PM na zhotovení této korunky.  Jakoby se i oni, jejich život, láska chtěli stát ozdobou  PM.

Korunka chce být a zůstat jako viditelné znamení našeho zasvěcení jejímu Neposkvrněnému Srdci. Kéž pohled na korunku nám vždy připomene naše zasvěcení a náš slib PM.

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: