AVE - Křesťanské sdružení zrakově postižených a jejich příznivců, o.s.

Naše občanské sdružení vzniklo v roce 2002, kdy navázalo na desetiletou tradici Katolické nadace pro nevidomé. Sdružuje nevidomé, slabozraké i vidoucí členy. Všechny spojuje společný vztah ke křesťanským duchovním hodnotám, potřeba vzájemně sdílet víru a skrze ni se lépe vyrovnat se zrakovým postižením a snaha pomáhat druhým. Sdružení je otevřeno všem křesťanům v ekumenickém duchu. Sdružení má celorepublikovou působnost, a proto se členská základna schází v Praze, a to dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Součástí setkání je společná bohoslužba, přednáška na duchovní téma a zajímavý kulturní program. Nechybí ani prostor pro popovídání u oběda nebo kávy.

Každoročně pořádáme týdenní letní pobyt s duchovně-rekreačním programem. Nejčastěji jezdíme do Hejnic. Byli jsme ale také ve Vranově u Brna, na Svatém Hostýně nebo v jihočeské Štěkni. Všichni nevidomí zde mají své dobrovolné osobní průvodce z řad členů sdružení a dalších přátel. Kromě pravidelných bohoslužeb a přednášek na duchovní téma jsou pořádány výlety do zajímavých míst v okolí, pěší procházky a kulturní večery. Sdružení připravuje pro naše nevidomé členy zvukové nahrávky knih převážně s křesťanskou tematikou. Dosud byly načteny více než dvě desítky titulů.

Podílíme se na vydávání ekumenického měsíčníku „Křesťanská orientace“. Vydali jsme také dvě vlastní knihy: Putovali jsme Svatou zemí, která vypráví o poutním zájezdu našeho sdružení do Izraele v roce 2000. Druhou knihou je sbírka básní naší nevidomé členky Anny Veselé Čím mne obdaroval život, která vyšla roku 2010 v černotisku i Braillově písmu.

Pokud Vás činnost našeho sdružení oslovila, kontaktujte nás prosím a rádi Vás mezi sebe přivítáme. Máte-li ve svém okolí osoby nejen se zrakovým omezením, informujte je prosím o našich aktivitách.

http://nevidomi-krestane.webnode.cz/

e-mail: drabekjos@seznam.cz, tel.: 602 226 300

Josef Drábek, předseda AVE

Farnosti/organizace: 
Druhy obsahu: