Stránka pro mládež

DěS – Děkanátní setkání mládeže

Minulý pátek a sobotu se v Pavlovicích u Přerova (ale také v diecézích po celém česku) uskutečnilo Děkanátní setkání mládeže, zkráceně DěS (i když vám můžu zaručit, že to děs rozhodně nebyl). Setkání jsme zahájili společnou mší svatou v kostele sv. Jiljí, kterou sloužil náš kaplan Zdeněk Mlčoch spolu s otcem Mariuszem Piowarczykem a otcem Janem Bilým.

Po mši jsme se odebrali do stodoly (ano, slyšíte správně, i když to teda víc než stodolu připomínalo obyčejný domeček) a následně se odebrali do kulturního centra v Pavlovicích, kde jsme se měli možnost osobně setkat s vzácným hostem, kterým byl prezidentský kandidát, bývalý velvyslanec, ale zejména úžasný člověk Pavel Fischer a s jeho manželkou Klárou. Řekl bych, že toto setkání každého z nás obohatilo, každý z nás si může být jistý, že on je tím správným vzorem a člověkem, ze kterého by si měli všichni brát příklad.

Po besedě následoval volný program a na výběr bylo opravdu hodně, od tančení přes zpěv až po noční hru (a samozřejmě během toho nechybělo ani jídlo!). Následovalo vystoupení alternativní verze Večerníčku, které se nesmírně povedlo i přes počáteční problémy (zradila nás zvuková aparatura). Po Večerníčku už ale následovala večerka a my se odebrali na kutě (tedy, většina z nás, někteří ještě vyjídali zásoby koláčů a buchet).

Následujícího rána jsme se sešli v centru pro rodinu a dali si krátkou rozcvičku (kterou vedl náš úžasný kaplan Zdeněk) a následně se odebrali naplnit své žaludky snídaní, abychom měli energii na celé dopoledne (a pokud se ptáte, „Bebe dobré ráno“ jsme opravdu neměli). Po vydatné snídani jsme se odebrali do kostela na první přednášku, kterou vedl P. Mariusz Piowarczyk na téma Panna Maria (v jejímž duchu se také neslo celé děkanátní setkání) a musím říct, že jeho setkání s Ním bylo pro mnohé velkou inspirací. Po něm přišly tři mladé manželské páry (Hermanovi, Brouškovi a Bacovi) kteří nám sdíleli své zážitky jako relativně „čerství“ novomanželé, což může být pro většinu z nás mladých velmi zajímavý pohled.

Následovala poslední dopolední část, kdy nám P. Jan Bílý povídal o svém působení jako řeckokatolický kněz a toto povídání bylo zakončeno (pro řeckokatolickou církev velice obvyklou) zpívanou modlitbou. Poté jsme se odebrali na oběd (byl guláš, a byl velmi, velmi dobrý), po kterém následovaly workshopy, ať už ve více náboženském duchu (jako například modlitba růžence, chvály nebo možnost jít ke svátosti smíření) nebo více hravé (například kvízy, procházka nebo fotokoutek s fotografem panem Štěpánem). Celé toto setkání jsme poté završili společnou mší svatou, po které jsme dostali praktický dárek na památku v podobě propisky a medailku s Pannou Marií k tomu. Po společné fotografii jsme se už unaveni, ale šťastni a obohaceni, vydali vstříc svým postýlkám.                      Tom Souček

 

 

DěS – Děkanátní setkání mládeže

 

Možná, že si někteří z Vás, čtenářů, vzpomenete na úplně první přerovské děkanátní setkání mládeže v roce 1991. Od té doby uplynulo v Bečvě už spoustu vody, generace se stihly trochu prostřídat, ale tradice i po 27 letech zůstala. Letos se nás 23. a 24. března sešlo v Pavlovicích u Přerova na 120 a program byl skutečně nadupaný od začátku až do konce. V pátek nás po mši svaté čekala všemi netrpělivě očekávaná beseda s Pavlem Fischerem, který si na nás udělal čas a podělil se s námi o své zkušenosti z práce a života ve Francii i o svůj postoj k životu a víru v Boha. Pak jsme vyrazili na farní zahradu, kde jsme se snažili ve tmě seznámit s polskou písničkou, jejíž text jsme příliš neovládali. Efektivita možná nebyla nejvyšší, ale na našem zápalu to nic neměnilo. Ten zůstal na stejné úrovni i při následujícím programu, zvlášť v kulturním domě, kde jsme svá těla rozpohybovali hrou Just Dance! Kdo měl náladu na poklidnější večer, mohl si zahrát večerní hru na faře nebo zajít do kostela na adoraci. V sobotu ráno přijelo spoustu dalších mladých, aby si nenechali ujít přednášku o. Mariusze Piwowarczyka, který je misionářem oblátem Panny Marie Neposkvrněné, o jeho cestě k Panně Marii a zážitcích, kterými ho v životě provází. Další přednáška byla zaměřena na manželství, a pro povzbuzení byly pozvány rovnou tři mladé páry. Dopoledne jsme zakončili ochutnávkou z řeckokatolického akatistu k přesvaté Bohorodičce, vedeného o. Jánem Bilým. Rozbor odpoledního programu by zabral celou další stranu, a proto se už radši přesunu k závěrečné mši svaté. Pochvalu zaslouží nejen přerovský Boží Bang, ale i přátelé z Měrovic, kteří svými písněmi vnesli do liturgie i trochu romského temperamentu. Poděkování patří samozřejmě také Centru pro rodinu Ráj, obci Pavlovice, animátorům, kněžím a všem ostatním, kteří se zapojili do přípravy této náročné, ale krásné akce. Díky a doufám, že za dva roky to bude zase DěS!                                                      Klára Šimíčková

 

 

 

Nejmilejší milí krásní a věrní čtenáři Slova

 

a spoluhlasatelé evangelia,

 

ve dnech 23. - 24. března se v Pavlovicích u Přerova uskutečnilo Děkanátní setkání mládeže. Tato akce se koná vždy jednou za 2 roky na různých místech našeho děkanátu. Setkání začalo v pátek večer mší svatou. Poté jsme se přesunuli do kulturního domu, kde jsme se setkali s Pavlem Fischerem a jeho manželkou. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o jejich společném životě v Česku i ve Francii. Beseda byla dosti obohacující a věříme, že si z ní každý něco odnesl.

 

Večer jsme měli možnost zahrát si polskou seznamovací hru, během které jsme poznali spoustu nových tváří, které jsme ale přes tmu neviděli. Sobotního rána jsme se probudili do krásného rána. Po rozcvičce vedené naším kaplanem Zdeňkem a příjezdu ostatních účastníků jsme si vyslechli první přednášku otce Mariusze o jeho vztahu k Panně Marii. Druhá přednáška od tří mladých manželských párů byla nečekaně o manželství.

 

Odpoledne jsme si mohli vybrat z široké nabídky workshopů - např. fotokoutek, kvíz, fotbal atd. Setkání bylo zakončeno opět mší svatou, po které jsme se všichni rozjeli do svých domovů děkanátním taxíkem nebo autobusem. Celá akce byla skvěle zorganizovaná, za což vděčíme všem našim jedinečným animátorům.

 

Váš spinner team s Ákou bez Barči

 

 

Ostatní třídění: 
Zaměření: 
Druhy obsahu: