Květinová výzdoba v kostele sv. Máří Magdalény v Předmostí

 

 

Už více než půl roku se hledají ochotní farníci pro květinovou výzdobu kostela. Výzvy v ohláškách prozatím nepadly na úrodnou půdu. Možná si mnozí z nás ani neuvědomují, že za slavnostně vyzdobeným a uklizeným kostelem se skrývá práce ochotných dobrovolníků, kterým není líto část svého volna věnovat nejen přípravě na nedělní setkání s Pánem, ale vlastně i nám všem, účastníkům mše svaté. Obavy z toho, že nemáte žádné zkušenosti s aranžováním květin, jsou naprosto liché. Cílem není předvádění floristických dovedností, stačí vkusná střídmost, ale především se cení snaha!

Organizaci výzdoby bychom pojali podobně jako úklid kostela. Vytvořily by se 3 až 4 skupiny po dvou dobrovolnicích, které by se po 14 dnech pravidelně střídaly. Každá skupina by připravila květiny na dvě po sobě jdoucí nedělní mše (první neděle aranžování čerstvých květin, druhá pouze úprava stávající výzdoby a výměna vody). Během 8 týdnů by se všechny skupiny prostřídaly. Vánoční a velikonoční výzdoba by se prováděla společně. P. kaplan bude ochotný vypomoci při vyladění liturgických nejasností a praktickou radu určitě neodmítnou ani „zdobiči“ od sv. Vavřince.

Pokud překonáte zábrany a ostych, neváhejte a kontaktujte

paní Janu Žateckou.                                              Julie Havlíková 

Farnosti/organizace: 
Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: