Velikonoční paprsky

Farnost Dolní Němčí nabízí pastorační aktivitu "Velikonoční paprsky" pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více na www.velikonocnipaprsky.maweb.eu nebo plakátku. Aktivita navazuje na Postní kapky, které se setkaly s pozitivním přijetím. 

Jestliže je doba postní završena slavností Vzkříšení Páně, tak doba velikonoční směřuje ke slavnosti Seslání Ducha svatého.

Velikonoční paprsky jsou příležitostí více poznat božskou Osobu Ducha svatého.

Krátké texty jsou rozděleny podle titulů, které Bible třetí božské Osobě připisuje. Během velikonoční doby vznikne stručný katechismus o Duchu svatém.

Myšlenky vychází z knihy papežského kazatele Raniero Cantalamessy Zpěv Ducha.

B-citáty (biblické citáty) o Duchu svatém jsou doplněny S-modlitbami (střelnými modlitbami). Spolu s modlitbami z knihy Zpěv Ducha tak získáš modlitební „knížku“ zaměřenou na Ducha Božího.

Snad Ti tato aplikace pomůže více poznat Toho,
který neustále přebývá ve tvém srdci.

Více informací najdete na www.velikonocnipaprsky.maweb.eu