Pozdrav z Teologického konviktu

Milý čtenáři,

po delší době a poprvé v roce 2018 Tě opět zdravím z Teologického konviktu. Po Vánocích, kdy jsme se mohli potkat ve farnosti, jsem se do Olomouce vrátil už 2. ledna a tím dnem nám začalo i zkouškové období. Ve zkouškovém nám odpadly některé předměty, aby bylo více času se připravovat na zápočty a zkoušky. Po deseti dnech přišel čas prvního kola prezidentských voleb, a tak jsme jeli na víkend domů. Po volbách jsme se vrátili zase na chvíli do konviktu, abychom si napsali mimo jiné zápočet z italštiny a v pátek zase odjeli domů a tam si nabalili věci na týdenní exercicie. Jako již tradičně se tyto exercicie konaly v Rokoli, což je poutní místo v Orlických horách nedaleko Nového Města nad Metují a exercitátorem byl bývalý dlouholetý konviktní spirituál P. Jan Linhart. Témata přednášek byla různorodá, vydatná, zajímavá a poučná. Zázemí nám poskytly Schönstattské sestry Mariiny, které mají v Rokoli svůj provinční a exerciční dům. Dny byly naplněny modlitbou, přednáškami, dobrým jídlem, možností se podívat po krásách okolí, každovečerní adorací v schönstattské kapli a v neposlední řadě i mší svatou. A abych nezapomněl, během celých exercicií bylo silentium, což bylo překrásné. Mně se exercicie velice líbily, každý den jsem se snažil vyjít do okolí a obdivovat tam krásu přírody. Po krásně prožitém týdnu jsme byli posláni na dvoutýdenní praxe do zdravotnických zařízení a také k druhému kolu voleb. Já jsem spolu se spolubratrem Rosťou byl na praxi v Domově Svatého Kříže v nedaleké Kroměříži, který vedou Milosrdné sestry svatého Kříže. Naším úkolem bylo od povídání si s klienty, vymýšlení různých aktivit pro ně přes ministrování v kapli až po převlékání postelí a pomoc při osobní hygieně, jednoduše, co bylo potřeba, dostalo se i na odhazování sněhu. Zkušenost to byla velmi zajímavá a přínosná, protože jsem si mohl zkusit, jaké je to pracovat s nemocnými lidmi, pomáhat jim a starat se o ně. Lidé nám také vyprávěli často své životní příběhy a nejrůznější životní zkušenosti. Mohli jsme také trochu více poznat místní křížové sestry, protože jsme se účastnili společné modlitby breviáře, mše svaté, adorace a také jsme je mohli potkávat různě po chodbách a prohodit s nimi pár slov. Mimo jiné jsme šli na AG na přednášku Eliase Velly, řeholníka z Malty a autora mnoha zajímavých duchovních knih, které Ti vřele doporučuji k četbě. Celé tyto dva týdny praxe a exercicie mne velice povzbudily nejen v duchovním životě. Do postní doby jsme vstoupili postem a mší svatou v katedrále a také rekolekcemi, které nám dával P. Petr Dujka, farář působící v Prostřední a Dolní Bečvě a také kolokviem z filosofie, kterým jsme úspěšně ukončili zimní semestr. Během postu by se měl člověk připravit na slavení Velikonoc a prohloubit svůj vztah s Bohem. Proto Ti přeji, aby ses i během letošního postu přiblížil Pánu a chci Tě poprosit o modlitbu za povolání ke křesťanskému manželství a také za nová kněžská a řeholní povolání. Pán Ti žehnej!                                    Vašek Slivka

 

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: