Jen tak ve stručnosti

Kaple sv. Jiří

     Začala poslední etapa generální opravy kaple sv. Jiří na Horním náměstí v Přerově. Podle původního rozpočtu by měla být cena zbývajících prací 213 tisíc korun, ale je třeba počítat navíc s dovybavením kaple, přípravou na bohoslužby a případnými vícepracemi. Skutečné náklady budeme znát, až bude vše hotovo. Snad se podaří získat také malou dotaci. Teď máme ve sbírkách a darech vybráno na tento účel 180 tisíc korun. Odhadem budeme potřebovat vybrat asi ještě dalších 50.000,- Kč, ale to upřesním až podle skutečných nákladů později během roku. Bude-li třeba, uděláme další kostelní sbírku či sbírky na tuto akci.

     Stále doufáme, že by se mohl stihnout termín otevření a slavnostní hodové bohoslužby přímo na svátek sv. Jiří v úterý 24. dubna 2018, ale slíbit si to netroufnu. Znovu děkuji všem, kdo přispěli na tuto opravu svými dary. Pán Bůh zaplať.

    

Opravy kostela sv. Michala a další

     Příští měsíční sbírka v Přerově bude na opravy kostela sv. Michala na Šířavě. Určitě musíme nechat udělat nové okapy a svody a vyspravit krytinu střechy, a to ještě letos. Možná bude nutná i větší oprava střechy, to ještě uvidíme. Dále plánujeme pořídit nové osvětlení kostela, pokud se ve sbírkách vybere dostatek peněz.

     Začneme připravovat postupnou generální opravu kostela sv. Vavřince. Letos chceme zadat zpracování projektové dokumentace, abychom mohli následně vybrat firmu a žádat o dotace. Samotné zpracování projektu včetně zaměření stávajícího stavu, stavebně historického průzkumu a stavebního posouzení stavu stavby bude jistě drahé. Až se uzavře akce opravy kaple sv. Jiří, tak začneme vybírat na zaplacení tohoto projektu oprav kostela sv. Vavřince.

     Na Sonusu uvažujeme o modernizaci kotelny. Dále uvažujeme o nové fasádě fary, ale zatím se mi nezdá možné dělat tolik věcí zaráz a všechno finančně pokrýt. Uvidíme během roku. Navíc se vždycky čas od času něco pokazí nebo se objeví nějaký akutní havarijní stav, který je třeba řešit přednostně. Děkuji všem, kdo nám s těmito opravami pomáhají.

 

Duchovní obnova a farní oběd

     Měl jsem radost z velkého počtu účastníků postní duchovní obnovy na Sonusu. Bylo nás kolem stovky a sál byl plný. Letošní téma bylo asi trochu náročnější, ale snad přineslo látku k zamyšlení a také konkrétní návod, jak číst a rozumět nejen biblické knize Jonáš, ale také dalším starozákonním textům. Děkuji těm, kdo zajistili vše potřebné, aby tato akce mohla proběhnout. Pán Bůh zaplať.

     Také děkuji těm, kdo si vzali na starost farní oběd minulou neděli. Myslím, že to bylo opět příjemné setkání a možnost si povykládat s těmi, které člověk potkává v kostele. Mám zkušenost, že člověk dokáže lépe prožít bohoslužbu ve společenství lidí, se kterými se zná, nebo ještě lépe, ke kterým má bližší vztah. Společenství církve a spojenectví víry tak dostává konkrétnější tvář. Tedy přestože se při farním obědě mluví o obyčejných lidských věcech, tak to vědomí, že nás spojuje jedna víra a život v jedné farnosti, je stále přítomné.

 

Školení lektorů snoubenců

     Povzbuzuji všechny manželské páry našeho děkanátu, aby se přihlásily a zúčastnily školení lektorů snoubenců. Konkrétní informace najdete na straně 3. Kurz neprobíhá každý rok, teď bude blízko v Olomouci a pět večerních setkání není nijak moc. Využijte této příležitosti. I když se aktivně nezapojíte do přípravy snoubenců, může to být pět užitečných večerů přímo pro Vás.

 

Příprava na Velikonoce

     Celá doba postní je přípravou na Velikonoce. Ještě je čas prožívání postu zintenzivnit a vložit úsilí do svých předsevzetí. Blízkou a nezbytnou přípravou je přijetí svátosti smíření, termíny zpovědí máte vpravo. Účast na obřadech ve čtvrtek, pátek i sobotu je pak předpokladem toho opravdového prožití slavnosti Zmrtvýchvstání.

                             P. Pavel Hofírek

Ostatní třídění: 
Druhy obsahu: